W  drugim kwartale 2018 roku zatrudniano o 18 proc. mniej pracowników tymczasowych niż w roku ubiegłym. Jeśli porównanym ten kwartał do poprzedniego - spadek również jest widoczny - o 4 proc. Szacowana liczba pracowników tymczasowych spadła tym samym z 394 tys. (w II kwartale 2017 roku) do 323 tys. (na koniec II kwartału 2018 roku).

 

Czytaj też: PIP zadowolona ze zmian w pracy tymczasowej >

 

Przyczyn odwrotu od pracy tymczasowej jest kilka

Niskie bezrobocie, nieustający brak pracowników do pracy i co za tym idzie rosnąca motywacja pracodawców do zatrudniania pracowników w sposób bezpośredni wpływają na spadającą popularność pracy tymczasowej. Dodatkowo, z końcem listopada upływa 18-miesieczny limit długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika, usankcjonowany w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych w ubiegłym roku. Nieodzowną konsekwencją tej zmiany będzie dalszy spadek liczby pracowników tymczasowych. Część z nich z pewnością znajdzie stałe zatrudnienie u pracodawców użytkowników, pozostali najprawdopodobniej będą kontynuowali współpracę w ramach innych form zewnętrznego zatrudnienia.

Pracowników tymczasowych mniej, ale na dłuższy okres

Liczba zatrudnionych pracowników tymczasowych spadła rok do roku o 18 proc. Z danych przygotowanych przez Agnieszkę Zielińską, Kierownik Polskiego Forum HRO wynika, że nieco mniej, bo o 11 proc. spadła natomiast liczba pełnych etatów wypracowana przez pracowników tymczasowych w drugim kwartale 2018, osiągając poziom 51 tys. Oznacza to, że w stosunku do poprzednich okresów, wydłużył się okres zatrudnienia jednego pracownika.

 

Czytaj też: Specjaliści i menedżerowie pokochali pracę tymczasową >

 

Wartość rynku pracy tymczasowej w II kwartale 2018 wzrosła nieznacznie, bo o 2 proc. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, ale już w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o 3 proc.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Limit pracy tymczasowej >

Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego >

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracownika tymczasowego >

Prawa i obowiązki podmiotów pracy tymczasowej >

Czy po upływie 18 miesięcy pracy pracownika tymczasowego, pracodawca użytkownik może sam bezpośrednio zatrudnić tego pracownika na umowę zlecenie? >

Czy dokumentacja związana ze szkoleniami bhp powinna być przechowywana u pracodawcy użytkownika? >