- To wspaniała okazja do przypomnienia nie tylko tego, jak ważną kwestią jest bezpieczeństwo i higiena pracy, ale także początków BHP w Polsce. A te sięgają lat dwudziestych XX wieku. - napisała w liście minister Rafalska.

W 1920 r. w ówczesnym województwie śląskim rady zakładowe zaczęły wyznaczać przedstawicieli, którzy uczestniczyli w badaniu przyczyn wypadków przy pracy. Kilka lat później (w 1927 i 1928 r.) weszły w życie pierwsze akty prawne – rozporządzenia Prezydenta RP – dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto jednak podkreślić, że już w 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret Tymczasowy o urządzeniu i działalności Inspekcji Pracy. W lipcu 1927 r. ukazało się natomiast rozporządzenie prezydenta Ignacego Mościckiego „O Inspekcji Pracy”. Lata trzydzieste owocowały w kolejne ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem pracy – w grudniu 1933 r. odbył się I Zjazd Inżynierów Bezpieczeństwa Pracy, któremu towarzyszyło hasło „W służbie bezpieczeństwa pracy”, a pięć lat później kolejny – przekształcony w Kongres Bezpieczeństwa Pracy. 

Czytaj też: Czy udostępnianie listy pracowników podlegających szkoleniom BHP jest zgodne z RODO? >

Oficjalnie Służba BHP w Polsce została powołana jednak dopiero 1 sierpnia 1953 r. uchwałą Rządu nakładającą na zakłady pracy obowiązek tworzenia służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchwała ta weszła w życie 19 września 1953 r. – właśnie dlatego 19 września został kilkadziesiąt lat później ustanowiony Dniem Pracownika Służby BHP.

 


- W tym szczególnym dniu składam Państwu, wszystkim Pracownikom Służby BHP, najserdeczniejsze życzenia, jak również podziękowania za codzienny trud wkładany w działania na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich. To dzięki Państwu zakłady pracy stają się miejscami, w których życie i zdrowie pracowników – nie tylko fizyczne, ale również psychiczne – jest chronione. Jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jestem Państwu za to szczególnie wdzięczna - zakończyła minister.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Służba bhp i komisja bhp w zakładzie pracy >

Zasady BHP >

BHP w biurze >

Zatrudnienie w Służbie BHP >

Obowiązki i uprawnienia Służby BHP >

Telepraca - zasady BHP >

Samozatrudnienie - wymogi BHP >