- Innowacyjność to nie tylko wprowadzanie nowoczesnych technologii, ale i optymalne koszty przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług – podkreślał Krzysztof Dyki, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. IT, który odebrał w imieniu Zakładu Polską Nagrodę Innowacyjności 2018.

– Nagroda świadczy o tym, że działania ZUS nakierowane na innowacyjność są zauważane i doceniane – mówił Krzysztof Dyki. Dodał, że podziękowania należą się wszystkim pracownikom, całemu zespołowi. Bez ich wysiłku ten sukces nie byłby możliwy do osiągnięcia.

 

Czytaj też: Jak wykazać w deklaracji do ZUS wynagrodzenia, które zostały wypłacone w następnym miesiącu? >

 

Sukcesem okazało się wprowadzenie z początkiem 2018 roku indywidualnych numerów rachunków składkowych dla wszystkich płatników składek. Zamiast trzech lub nawet czterech przelewów, przedsiębiorcy wykonują tylko jeden - na indywidualny rachunek. Do września na indywidualne rachunki wpłynęło już ponad 170 mld zł. Przy okazji wpłat przedsiębiorcy popełnili 750 razy mniej błędów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To tylko jeden z przykładów innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają życie przedsiębiorcom, a jednocześnie usprawniają pracę Zakładu.

 


 

– Warto przypomnieć, że ZUS zrezygnował z dotacji budżetowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości ponad 5 mld zł. To sytuacja bez precedensu. Wpływ na to ma oczywiście dobra sytuacja gospodarcza kraju, ale świadczy to również o uszczelnianiu systemu wprowadzonego przez Zakład reformą e-Składka – wskazywał Krzysztof Dyki.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

E-składka od 1 stycznia 2018 r. >

Czy opóźnienie płatności powoduje utratę prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? >

Jakie składki ZUS opłaca spółka cywilna składająca się z dwóch wspólników i zatrudniająca dwóch pracowników? >

Obowiązki płatnika składek ZUS >

Odpowiedzialność członków zarządu za nieopłacone składki ZUS >