Prawda jest taka, że nie ma żadnej magii – to bardzo często wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, która przejawia się w określonych zachowaniach i postawach, sposobach radzenia sobie z wyzwaniami czy porażkami, jest widoczna w sposobie codziennej pracy z ludźmi.

Zachowania inteligentnych emocjonalnie liderów

 • Rozumieją swoją rolę i odpowiedzialność lidera - a co za tym idzie inwestują w swój rozwój nie tylko biznesowy, ale też osobisty. Zdają sobie sprawę, że to - co stanowi ich siłę – to nie formalna pozycja, którą obecnie zajmują, a wiarygodność, spójność, rzetelność, kompetencje, wiedza o sobie, świadome wybory i decyzje, dbanie o wysokie poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie, inwestowanie w siebie i swój rozwój. Tacy liderzy korzystają regularnie z informacji zwrotnej, by być na drodze do mistrzostwa osobistego, czyli nieustająco się rozwijają.
 • Mają wysoką odporność psychiczną i wiedzą jak radzić sobie w sytuacji wyzwań. Rozumieją swoje emocje, są świadomi  jaki mają wpływ na ich relacje z ludźmi i na wyniki biznesowe, budowanie wizerunku i autorytetu. Dbają więc o siebie, swoje nastawienie, interpretację rzeczywistości, by minimalizować negatywne emocje, które obniżają często skuteczność myślenia i działania. Mimo trudności potrafią zachować spokój i trzeźwą ocenę sytuacji.
 • Mają odwagę prezentować swoje zdanie, podejmować trudne decyzje – szczególnie w sytuacjach, które wymagają twardego stanowiska czy stanowczości. Biorą odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje, ale mają też odwagę w przyznawaniu się do błędów czy zaniechań, które powstały w wyniku ich działań.
 • Budują wokół siebie zaufanie i dobry klimat do współpracy. Dbają o wartości, zasady i etykę pracy, okazują zaufanie ludziom, są prawdziwi i autentyczni w swoich postawach, są potwierdzeniem tego – co sami głoszą i czego wymagają od swoich podwładnych. Ich determinacja, konsekwencja i zaangażowanie mają dobry wpływ na postawy i zachowania ludzi, z którymi pracują.
 • Są elastyczni w swoim sposobie myślenia i działania, łatwo się adaptują do zmieniających się warunków w otoczeniu biznesowym. Potrafią szybko reagować w zmienianiu celów, priorytetów czy kierunku działania – jeśli zajdzie taka potrzeba. Potrafią przy tym optymalizować swoje wybory, by zapewnić sobie najlepsze wyniki, szukają okazji do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
 • Stawiają na różnorodność i widzą w niej ogromną szansę na budowanie sprawnych zespołów, realizacji zadań i wspólnej pracy. Rozumieją potrzeby ludzi, empatycznie na nie reagują, ale też potrafią swoje zachowania dopasować do otoczenia, w jakim pracują – skutecznie wywierając na nie wpływ, budują jedność i wspólnotę. Promują współpracę, świętuję wspólnie z ludźmi sukcesy.
 • Rozwijają ludzi stosując dostępne narzędzia managerskie, dzieląc się swoim doświadczeniem (na przykład poprzez storytelling czy mentoring), często robią więcej dla ludzi – niż wymaga tego od nich rola formalna.
 • Są proaktywni, szukają możliwości zmian i usprawnień swoje pracy i pracy zespołów. Inicjują nowe projekty, szukają okazji do oddawania odpowiedzialności za nowe rzeczy pracownikom, by mieli możliwość mierzenia się z wyzwaniami, rozwoju kompetencji i odnoszenia sukcesów.
 • Stawiają na relacje, budują sieci kontaktów formalnych i prywatnych. Umieją rozpoznać różne powiązania i zależności miedzy ludźmi, dbają o partnerstwo i umieją wykorzystywać szanse – poprzez zapraszania właściwych ludzi do swojego otoczenia.

 

Może przy czytaniu o tych cechach, postawach i zachowaniach liderów inteligentnych emocjonalnie pomyślałeś, że „przecież to standard”, tak „każdy lider powinien się zachowywać i zarządzać zespołami”. Jak pokazują badania Golemana (amerykański psycholog specjalizujący się w EQ), sukces lidera zależy w 58 proc. od inteligencji emocjonalnej, bowiem to ona przekłada się na to JAK lider coś robi i jak myśli, by nie skupiać się jedyne na samym działaniu.

Składniki inteligencji emocjonalnej u Liderów

Inteligencja emocjonalna składa się z dwóch obszarów:

osobistego, w którym ważne są:

 • Samoświadomość (świadomość emocjonalna, pewność siebie, adekwatna samoocena)
 • Zarządzanie sobą (kontrola własnych emocji, dążenie do osiągnięć, perspektywiczne planowanie i sumienność, adaptacja i wiarygodność)

interpersonalnego, w którym ważne są:

 • Świadomość społeczna (empatia, otwartość na innych, świadomość organizacyjna i orientacja usługowa)
 • Zarządzanie relacjami (perswazyjność i zarządzanie konfliktami, inspirujące przywództwo i katalizowanie zmian, praca zespołowa i otwartość w komunikacji)

Te dwa obszary osobisty i interpersonalny przekładają się na wszystkie kompetencje managerskie i przywództwo. Sama inteligencja logiczno-matematyczna, wiedza merytoryczna, znajomość narzędzi i czy modeli zarządzania mogą pozwolić liderowi  zbudować solidne fundamenty swojej roli. Ważne jednak, by wzbogacić je potem o umiejętności związane z inteligencją emocjonalną.

 

Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson

Sprawdź  
POLECAMY

Lider w obliczu wyzwań

Dlaczego dziś jest ważne, by liderzy, którzy pracują z ludźmi, mieli przynajmniej średni lub wysoki poziom inteligencji emocjonalnej? Praca z ludźmi – to nieustające zmiany, emocje i reakcje podwładnych, to dynamika za którą trzeba nie tylko podążać – ale wyprzedzać ją o kilka kroków, by skutecznie móc rozpoznać sytuację, dobrać najlepsze rozwiązania i zapewnić ludziom optymalne warunki pracy. Lider musi przy tym umieć nie tylko radzić sobie sam ze sobą w takich sytuacjach (dzięki znajomości samego siebie, zaufaniu do swoich kompetencji i wiedzy, wysokiemu poczuciu własnej wartości), ale być też wsparciem dla swoich pracowników, inspirować do rozwoju, być przykładem tego – co sam głosi i dawać poczucie stałości i bezpieczeństwa, gdy dookoła wiele wyzwań, ambitne cele i wysokie oczekiwania prganizacji.

Beata Stefańska
Psycholog biznesu

www.beatastefanska.com