Prawo.pl
Z najnowszej interpretacji wynika, że firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup pakietów medycznych i karnetów sportowych dla pracowników. Odliczyć można także nakłady na świadczenia dla członków ich rodzin oraz partnerów.
Krzysztof Koślicki
26.07.2019
CIT PIT
78 proc. badanych zauważa poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy w sektorze finansowym. Wśród najważniejszych barier, które mają wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet, wymieniono m.in. brak wiary w siebie, ograniczenie roli kobiety do żony i matki oraz dającą się odczuć solidarność mężczyzn - wynika z raportu „Kobiety w finansach”.
Paweł Żebrowski
26.07.2019
Prawo pracy
Pierwszy Prezes SN skierował pytanie prawne do składu siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące składów orzekających w sprawach o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.07.2019
Prawo cywilne Prawo pracy

SMS o "chorobowym" pracownika bez kluczowych danych

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Urząd Ochrony Danych Osobowych nakazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zmienić treść powiadomień przekazywanych do pracodawców mailem oraz sms-em. Nie ma już w nich danych ubezpieczonego, ani szerszych informacji o samym zwolnieniu. Pracodawca otrzyma jedynie wiadomość o wystawieniu lub anulowaniu zaświadczenia lekarskiego.
Paweł Żebrowski
25.07.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Sprawa pakietu mobilności wraca do Brukseli

Prawo pracy Małe i średnie firmy
Parlament Europejski w nowej kadencji wróci do prac nad ostatecznym kształtem pakietu mobilności, czyli kontrowersyjnego projektu regulacji, który zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Minister Andrzej Adamczyk zapowiada aktywną działalność w Brukseli, aby zmienić niekorzystne dla polskich przewoźników propozycje zapisów dotyczących transportu międzynarodowego.
Agnieszka Matłacz
24.07.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Już od 1 sierpnia 2019 roku dochody młodych ludzi mają być zwolnione z podatku dochodowego. Pracodawców czeka jednak dużo pracy, bo przepisy przewidują dwa skrajnie różne modele rozliczania tego przywileju. W środę prezydent podpisał nowelizację ustawy.
Krzysztof Koślicki
24.07.2019
PIT
Ustawa o wyłączeniu dodatku stażowego z wynagrodzenia przy minimalnej pensji poprawi sytuację pracowników otrzymujących z wynagrodzenia na niższym poziomie. W świetle obowiązujących przepisów pracownicy z długoletnim stażem pracy są poszkodowani, co rodzi wśród pracujących uzasadnione poczucie niesprawiedliwości - ocenia Norbert Kusiak z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Norbert Kusiak
24.07.2019
Prawo pracy
Pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych - uznał Urząd Ochrony Danych Osobowych. Eksperci, w tym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wskazują jednak, że potrzebne są zmiany przepisów, bo stan trzeźwości pracowników ma często decydujący wpływ na bezpieczeństwo. Chodzi m.in. o kierowców komunikacji miejskiej, lekarzy czy pracowników obsługi lotniska.
Paweł Żebrowski
24.07.2019
Prawo pracy BHP
Najnowsze dane GUS o rynku pracy wskazują, że w czerwcu wzrostowi liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, towarzyszy dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego. Dobrym sygnałem jest spadek liczby osób długotrwałe bezrobotnych, młodych (do 30 roku życia) bez pracy oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej - wskazuje Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Monika Fedorczuk
23.07.2019
Prawo pracy
Będzie można złożyć skargi na utrudnienia architektoniczne lub bariery informacyjno - komunikacyjne. Jeśli urząd nie dostosuje się do zaleceń, możliwe będzie nałożenie na dany podmiot kar - zwraca uwagę PFRON.
Paweł Żebrowski
23.07.2019
Pomoc społeczna
Zaufanie jest podstawą pracy zespołowej - wpływa między innymi na zaangażowanie ludzi, branie odpowiedzialności za cele i wyniki, jakość relacji oraz klimat wspólnej pracy. Managerowie wiedzą, że to filar, na którym mogą budować skuteczne i zaangażowane zespoły. Uczą się, jak budować zaufanie, ale wdrożenie tej wiedzy bywa trudne - pisze Beata Stefańska, psycholog biznesu.
Beata Stefańska
23.07.2019
HR
PiS podjęło już praktycznie decyzję z sprawie 500+ dla osób niesamodzielnych. Z wypowiedzi Jacka Sasina w Programie Trzecim Polskiego Radia wynika, że renta rodzinna nie będzie brana pod uwagę do wyliczenia dochodu uprawniającego do świadczenia.
Jolanta Ojczyk
23.07.2019
Pomoc społeczna
Nawet osiem lat pracy w Sejmie nie uprawnia górnika, który był posłem do poboru emerytury górniczej, w sytuacji, gdy nie osiągnął wymaganego wieku albo, gdy nie pracował wystarczająco długo pod ziemią - orzekł Sad Najwyższy w Izbie Cywilnej oddalając skargę kasacyjną powoda.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2019
Emerytury i renty

Rocznik 1953 - opłaca się ponowne przeliczenie emerytury

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Średnio 245 złotych zyskały kobiety z rocznika 1953 na ponownym przeliczeniu emerytury. Rekordzistki otrzymały świadczenie wyższe aż o ponad 2 tysiące złotych miesięcznie. Takich osób może być więcej, jeśli Sejm przyjmie nowelizację ustawy w sprawie wznowienia postępowania i przeliczenia wysokości emerytury.
Paweł Żebrowski
23.07.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie może interweniować w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych i wnosić kasacji. To się zmieni, bo wniosków o pomoc w walce z ZUS jest dużo. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada szybką nowelizację przepisów.
Jolanta Ojczyk
22.07.2019
Małe i średnie firmy
Czasami zdarza się, że jesteśmy o czymś tak bardzo przekonani, np. o istnieniu jakiegoś przepisu, że przyjmujemy jego istnienie na wiarę, nie analizując szczegółowo treści postanowień normatywnych. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja przydarzyła się właśnie polskiemu ustawodawcy w przypadku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - pisze dr Marcin Wojewódka.
Marcin Wojewódka
22.07.2019
Prawo pracy PPK
Nawet gdyby Państwowa Inspekcja Pracy miała możliwość, w drodze decyzji administracyjnej, zmienić umowę cywilnoprawną w umowę o pracę, to postanowienie inspektora nie mogłoby mieć charakteru ostatecznego, a postępowanie powinno być wieloinstancyjne - podkreśla adwokat Magdalena Sudoł, szef praktyki prawa pracy w Kancelarii Czublun Trębicki.
Magdalena Sudoł
22.07.2019
Prawo pracy
Skupienie się sądu tylko na procentach uszczerbku na zdrowiu - to za mało do określenia rozmiarów doznanej krzywdy i cierpienia w czasie leczenia - orzekł Sąd Najwyższy, uchylając wyrok sądu II instancji. Bardzo wiele elementów składa się na ustalenie wysokości zadośćuczynienia, choćby fakt, że wypadkowi uległ człowiek młody - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2019
Prawo cywilne BHP
Odbieranie służbowego telefonu oraz służbowej poczty to norma dla polskiego pracownika. Najczęściej z pracą, m.in. na wakacjach, nie rozstaje się kadra zarządzająca. Eksperci podkreślają jednak, że urlop to jedno z podstawowych praw pracownika i w tym czasie nie mamy obowiązku odbierać służbowego telefonu. Brak kontaktu z pracownikiem podczas dni wolnych - nie może być też przyczyną zwolnienia.
Paweł Żebrowski
20.07.2019
Prawo pracy HR

Kto dostanie 500 plus dla niepełnosprawnych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Są szanse, że o 500 plus z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji mogliby się ubiegać emeryci i renciści, bez względu na dochody. Takiej możliwości nie wykluczył Joachim Brudziński, wiceprezes PiS, choć wie, że dla budżetu to koszt co najmniej 6 miliardów złotych zamiast trzech. Czy jest to konieczne, czy tego potrzebują niepełnosprawni jak mówi PO? O tym zdecyduje Senat.
Jolanta Ojczyk
20.07.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dyrektor generalny służby zagranicznej będzie mógł zwolnić kandydata na urzędnika konsularnego z obowiązku uczestniczenia w całości lub części szkolenia, jeżeli posiadana przez niego wiedza daje gwarancję właściwego wykonywania funkcji konsularnych w danym państwie. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
19.07.2019
Świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł będzie przyznawane osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Sejm zdecydował, przyjmując poprawkę, o podwyższeniu kwoty uprawniającej do otrzymania dodatku do wysokości płacy minimalnej.
Paweł Żebrowski
19.07.2019
Pomoc społeczna
Sejm uchwalił nowelę ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Status weterana łatwiej uzyskają funkcjonariusze Agencji Wywiadu, ABW i SOP. Przysługiwać im będą także dodatkowe uprawnienia - w tym do turnusów leczniczych i readaptacyjnych.
Monika Sewastianowicz
19.07.2019

Zasiłek opiekuńczy można wziąć na rodzica

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale można z niego skorzystać także w sytuacji, gdy naszego wsparcia i pomocy w chorobie potrzebuje rodzic. W ciągu roku przysługuje 14 dni zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym rodzicem - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
19.07.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zwolnienie podatkowe dla osób do ukończenia 26. roku życia dyskryminuje ludzi z uwagi na wiek i wykształcenie. Stanowić będzie też ograniczenie w dostępie do pracy ‒ mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy ze spółki PJH Doradztwo Gospodarcze. Jego zdaniem, może to rodzić patologie i rynek fikcyjnych pracowników do nabijania kosztów przedsiębiorcom.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2019
PIT
Od kilkunastu miesięcy ZUS może wysłać pracodawcy SMS o wystawionym pracownikowi zwolnieniu...
Paweł Żebrowski
19.07.2019
Ubezpieczenia społeczne
Szefową komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE została wybrana w głosowaniu Słowaczka Lucia...
Paweł Żebrowski
18.07.2019
Inspektorzy pracy powinni mieć możliwość wydawania decyzji w zakresie ustalania stosunku pracy - uważa Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Eksperci prawa pracy wskazują jednak, że takie rozwiązanie nie zmniejszy kolejek w sądach pracy i może generować dodatkowe koszty po stronie budżetu państwa.
Paweł Żebrowski
18.07.2019
Prawo pracy
Na zmniejszanie się zasobów pracy mają wpływ procesy demograficzne – wchodzące na rynek pracy roczniki są zdecydowanie mniej liczne od tych, które przechodzą do bierności zawodowej z powodu wieku - podkreśla Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Paweł Żebrowski
18.07.2019
Prawo pracy
Projekt, zgodnie z którym w świadczenie w kwocie 500 złotych miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, został poparty jednogłośnie przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny.
Patrycja Rojek-Socha
17.07.2019
Finanse publiczne