Prawo.pl

W przyszłym roku ruszą refundowane badania profilaktyczne dla osób 40+

Pacjent Prawo pracy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Osoby w wieku 40+ są już w grupie ryzyka zachorowalności na nowotwory, cukrzycę czy choroby układu krążenia. Stąd minister zdrowia wprowadza refundowany program badań profilaktycznych. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co pięć lat będą mogli poddać się specjalnym badaniom.
Katarzyna Nowosielska
28.02.2020
Pacjent Prawo pracy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dobro zakładu pracy i innych zatrudnionych pozwalają pracodawcy na odsunięcie od zajęć pracownika podejrzanego o zarażenie koronawirusem. Taki wyższy cel może być też podstawą do zobowiązania go do pracy z domu – pisze dr Marcin Wojewódka. Ale zastrzega, że taką decyzję należy pracownikowi przekazać na piśmie.
Marcin Wojewódka
28.02.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

W razie przymusowej kwarantanny pracownik dostanie wynagrodzenie chorobowe

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracownik, który decyzją inspektora sanitarnego zostanie poddany kwarantannie, nie zostanie bez wynagrodzenia. Decyzja taka jest bowiem podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Jeśli kwarantanna będzie dotyczyć dziecka, to rodzic może na jej podstawie wystąpić o zasiłek opiekuńczy.
Agnieszka Matłacz
28.02.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W ostatnim czasie do MF trafiło kilka interpelacji poselskich dotyczących skali podatkowej w PIT. Posłowie próbowali w nich zwrócić uwagę resortu na konieczność podwyższenia drugiego progu podatkowego. Od 2009 roku wynosi on 85 528 złotych. Resort nie widzi jednak potrzeby zmian. Przy obecnym progu 32-proc. stawka podatku dotyczy tylko około 5 procent podatników.
Krzysztof Koślicki
28.02.2020
PIT
Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest szersze niż w Kodeksie karnym. Organ musi wykazać, że poza osobami wymienionymi w jego odpowiedzi nikt inny nie pełni takiej funkcji. Konieczne jest też uzasadnienie, dlaczego odmówił tego przymiotu innym pracownikom. Tak orzekł WSA w Gdańsku.
Dorian Lesner
28.02.2020
Administracja publiczna Prawo pracy

Waloryzacja rent i emerytur już w marcu

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Już od 1 marca 2020 roku wzrosną emerytury i renty. W tym roku - o 3,56 proc., nie mniej niż 70 zł. To efekt waloryzacji, jaką zostaną objęte świadczenia. Jest ona dokonywana z urzędu, co oznacza, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. Wzrosną także najniższe emerytury i renty.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Od 10 lat wzrasta liczba osób sięgających po dopalacze w środowisku pracy – alarmują toksykolodzy. Ich zdaniem, testy na obecność nowych substancji psychoaktywnych (NSP) powinny być elementem medycyny pracy, a pracodawcy powinni być informowani o uzależnieniu pracownika. Dziś nie jest to w ogóle uregulowane w polskim prawie.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2020
Prawo pracy BHP
Państwowa Inspekcja Pracy nie dostanie 12 mln 659 tys. zł więcej, niż przyznał jej Sejm w pracach nad ustawą budżetową na rok 2020, ale dostanie 5 mln zł. O tyle bowiem Senat postanowił zwiększyć przyznane jej przez posłów środki finansowe. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. zwiększenie wynagrodzeń.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Finanse publiczne Prawo pracy
Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła wyjaśnić wątpliwości dotyczące przepisów prawa pracy, odnoszące się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Dodatkowe informacje i zalecenia w związku z takim ryzykiem są dostępne na stronie www Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, którzy chcą od lutego korzystać z Małego ZUS-u plus i spełniają warunki, mogą...
Agnieszka Matłacz
27.02.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Do końca czerwca 2020 roku walne zgromadzenia spółek giełdowych powinny przyjąć politykę wynagrodzeń. To na ich podstawie będą wypłacane pensje członków zarządów i rad nadzorczych. Każdy będzie miał do niej wgląd, także fiskus czy ZUS. Dlatego jej opracowania nie można zostawić na ostatnia chwilę.
Jolanta Ojczyk
27.02.2020
Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze
Normy i czas pracy czy urlopy pracownicze, to tylko niektóre przykłady regulacji, które mogą podnieść atrakcyjność brytyjskiego rynku i spowodować przesunięcie inwestycji z Unii Europejskiej na Wyspy. Kłopoty będą miały zwłaszcza te firmy, które są powiązane kapitałowo z podmiotami z Wielkiej Brytanii – wskazują eksperci.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Prawo pracy Prawo europejskie

Prezes ZUS: Polacy potrafią liczyć i nie spieszą się na emeryturę

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Coraz więcej Polaków dostrzega, że warto opóźnić moment przejścia na emeryturę. Każdy kolejny rok pracy może ją podwyższyć o 10–15 proc., a nawet jeśli ktoś poczeka nie płacąc w tym czasie składek, to emerytura też będzie wyższa, bo zgromadzony kapitał emerytalny uzyska dodatkową waloryzację, a średnie dalsze trwanie życia przyjmowane do obliczeń będzie niższe – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Dzięki dobrej koniunkturze ZUS ma rekordowe wpływy z e-składki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Dzięki e-składce w 2019 r. do ZUS wpłynęło 281 mld złotych, a od początku br. do 24 lutego – już 45,9 mld złotych. To o prawie 9 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ocenie prezes ZUS, to przede wszystkim efekt dobrej sytuacji gospodarczej i tego, że wyższa jest podstawa wymiaru składek.
Grażyna J. Leśniak
26.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse

SA: Podstawa wymiaru składki ubezpieczonego musi być pewna

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W postępowaniu sądowym strona może udowadniać postawę wymiaru składki, czyli wynagrodzenie pracownika, wszelkimi środkami dowodowymi, które wynikają z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Dorian Lesner
26.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz konkretnego pracownika (gońca) z tytułu zwrotu kosztów dojazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Potwierdza to wtorkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
25.02.2020
PIT

Będą trzynastki i czternastki dla emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
We wtorek, 25 lutego 2020 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał w Żyrardowie ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Rząd tego samego dnia przyjął z kolei projekt ustawy, która ma wprowadzić w 2021 r. kolejne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastą emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Uwaga: Oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z informacją m.in. o braku opłaconych składek. ZUS przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse

BCC: Emerytury stażowe zwiększyłyby nierównowagę w systemie

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Wprowadzenie tzw. emerytury stażowej przy kryterium wiekowym 55/60 lat oznaczałoby de facto kolejne obniżenie wieku emerytalnego – twierdzi BCC. Według tej organizacji poselski projekt, który zakłada ich wprowadzenie, pogłębi nierównowagę finansową w systemie, także w krótkiej perspektywie.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Ustawa o rentach strukturalnych zakłada, że podjęcie pracy za granicą oznacza zawieszenie tej renty i taka osoba nie ma prawa podlegać polskim ubezpieczeniom. A co więcej organ ubezpieczeniowy może zażądać zwrotu pobranego świadczenia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy
Niemcy łagodzą przepisy zatrudniania cudzoziemców, a nowe zasady, które wejdą w życie 1 marca, zwiększają szanse na pracę, także dla Ukraińców zatrudnionych w Polsce. Na przeszkodzie może im jednak stanąć technologia. Bo wraz z jej rozwojem, rynek pracy w Niemczech będzie się kurczył - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Prawo pracy HR Małe i średnie firmy

Wzrasta liczba osób wykupujących leki antydepresyjne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Choć w Polsce stosunkowo mały odsetek społeczeństwa cierpi na depresję, bo tylko 2,8 proc. - podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 4 proc., to coraz więcej osób wykupuje leki przeciwko depresji. W 2018 r. już prawie 1,3 mln Polaków zrealizowało recepty na antydepresanty, podczas gdy w 2013 r. było to 950 tys. osób
Katarzyna Nowosielska
25.02.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pracownik nie otrzymuje nagrody rocznej, tzw. 14-tki, gdy nastąpiło zawieszenia układu zbiorowego, a zgodził się on na nowe, indywidualne warunki pracy i płacy - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Dodał, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tej kwestii nie może być uwzględniona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy

EKZZ daje zielone światło dla sprawiedliwych płac minimalnych w Europie

Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Prawo europejskie
Ponad 2/3 organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w tym OPZZ, poparło w procedurze głosowania korespondencyjnego stanowisko EKZZ pozytywnie oceniające dokument Komisji Europejskiej dotyczący sprawiedliwych płac minimalnych w Europie.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Prawo europejskie

ZUS może kontrolować pracowników na L4

Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Według badań Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) pracodawcy są zadowoleni z wydajności i aktywności swoich pracowników. W ostatnich latach zatrudnione osoby pracowały lepiej, wykazując odpowiednie podejście do pracy. Pracodawcy skarżą się jednak na nieodpowiednie wykorzystywanie krótkiego urlopu zdrowotnego, czyli popularnego L4.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Sekcja Krajowa Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" podpisały w poniedziałek, 24 lutego, w Warszawie porozumienie na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego transportu drogowego. Organizacje chcą jednym głosem mówić o bezpieczeństwie na drodze.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
BHP Małe i średnie firmy Finanse

Od lutego do „małego ZUS” zgłosiło się blisko 63 tys. osób

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse
Od początku lutego 2020 roku do tzw. "małego ZUS" zgłosiło się prawie 63 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą. O korzystanie z ulgi, która od 2019 roku uprawnia do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, wystąpiło już ponad 223 tys. przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse
Rosnące koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokie podatki i inne obciążenia finansowe to bariery, które najbardziej utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce - twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny. Wśród dziesięciu barier o największym znaczeniu firmy aż cztery to bariery systemowe: uciążliwość kontroli, niestabilność przepisów, przewlekłość postępowań i nieelastyczne prawo pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

Oświadczenie ZUS EROP należy złożyć do końca lutego

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Polskie regulacje w obszarze emerytur i rent oprócz prawa do wcześniejszych świadczeń zawierają także szereg obowiązków, jakie spełnić muszą świadczeniobiorcy. Jednym z obowiązków osób, które pobierają świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, jest coroczne składanie oświadczenia ZUS EROP – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
24.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Oświadczenie o skorzystaniu przez spółkę z zakazu konkurencji w ostatnim dniu pracy jest dopuszczalne, wtedy pracownik wypowiadający umowę musi być elastyczny i szukać zatrudnienia w firmie niekonkurencyjnej do swojego pracodawcy - orzekł Sąd Najwyższy. Pracodawca w ocenianym przypadku nie skorzystał tego warunku umowy, ale były pracownik skarżył go dla zasady.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy