Chodzi o rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, popularnie zwany tarczą 4 (druk sejmowy nr 382 i 382-A), którego pierwsze czytanie odbyło się w środę. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wcześniej w głosowaniu przepadł wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem głosowało 181 posłów, przeciw było 233 a 38 wstrzymało się od głosu.

Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt tarczy 4 przywraca prawo do tego zasiłku rodzicom dzieci do 8. roku życia, którym prawo to zostało odebrane na skutek błędu legislacyjnego w tarczy 3, o czym serwis Prawo.pl napisał jako pierwszy, a którzy  nie mogą posłać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły, bo te są zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem.

Czytaj również: Rząd poprawia błąd legislacyjny po doniesieniach Prawo.pl>>
 

Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

 


Rodzice będą mieli wybór

- Na początku maja rząd umożliwił ponowne otwarcie placówek – żłobki, przedszkola i szkoły mogą wracać do pracy od 6 maja br. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja br. zakłada jednak, że rodzice, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nawet jeśli placówka wróci do pracy wciąż mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku. Takie prawo przysługuje też w przypadku, kiedy to placówka nie będzie w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem – napisało ministerstwo w komunikacie na swojej stronie internetowej. Jak twierdzi MRPiPS, rząd przedłużył możliwość skorzystania z zasiłku do 14 czerwca br. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem tarczy 4, który wydłuża okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca.

 

Sprawdź również książkę: Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz >>


- Projektowane przepisy przewidują możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia, aby można było przedłużyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach wakacyjnych np. przez  żłobki i przedszkola – podkreśla resort pracy w komunikacie.

Czytaj również: ZUS rozpatrzy wnioski o zasiłek opiekuńczy po zmianie prawa>>