Jak sytuacja wygląda w przypadku rotacji pracowników po kilku stanowiskach?
Kazimierz Kościukiewicz
04.08.2010
BHP
Różnica pomiędzy warunkami szkodliwymi a uciążliwymi w procesie pracy polega na tym, że praca w...
Maciej Ambroziewicz
04.08.2010
BHP
Wentylacja w hali produkcyjnej powinna zapobiec przekroczeniu wartości najwyższych dopuszczalnych...
Łukasz Wawszczak
04.08.2010
BHP
Jarosław Masłowski
03.08.2010
Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji i preparatw niebezpiecznych i do pracy z...
02.08.2010
BHP
Czy dopuszczalna jest praca samodzielna sprzątaczki?
Maciej Ambroziewicz
02.08.2010
BHP
Oferty pracy umieszczane on-line to tylko jeden z wielu sposobw poszukiwania pracownikw przez...
Anita Wojtaś-Jakubowska
02.08.2010
HR
30.07.2010
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz zawiera wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni...
Krzysztof Zamajtys
28.07.2010
BHP
Nie sposb przecenić roli, jaką w obecnej rzeczywistości gospodarczej odgrywa konkurencja. Bywają...
Jarosław Masłowski
28.07.2010
HR
Zgodnie z 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w...
Inny
28.07.2010
BHP
Jakie powinno być zabezpieczenie przeciwpożarowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia? Czy w...
Roman Majer
28.07.2010
BHP