Zdrowie i bezpieczeństwo na rozdrożu: sprawozdanie roczne EU-OSHA 2012

Na tle utrzymującej się niepewności gospodarczej, w swoim sprawozdaniu za rok 2012 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawia dalszy przebieg swoich prac w zakresie promowania dobrego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości.

Zabierając głos w czasie, gdy toczą się debaty na temat dokumentu mającego zastąpić wspólnotową strategię dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek twierdzi, że należy równie zdecydowanie jak dotychczas podkreślać gospodarcze i etyczne znaczenie dobrego stanu BHP.

Jak stwiedza dr Sedlatschek – obecnie widzimy, jakie są skutki kryzysu gospodarczego, gdy oto w całej Unii Europejskiej dokonywane są cięcia wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Ale inteligentne przedsiębiorstwa wiedzą, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wspierania BHP w trudnych czasach; w końcu nadejdzie poprawa sytuacji gospodarczej, a wówczas firmy będą potrzebowały zdrowych, wykwalifikowanych pracowników.

Do najważniejszych wydarzeń roku należy ukończenie flagowego projektu EU-OSHA o nazwie Foresight, w ramach którego prognozowane są długoterminowe rodzaje ryzyka w miejscu pracy (początkowo w odniesieniu do „zielonych” miejsc pracy) i który ma na celu ożywienie debaty oraz uświadomienie decydentom, jakie są implikacje poszczególnych wariantów działania.

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) pozwoliło nam uzyskać aktualny obraz zarządzania w Europie niektórymi rodzajami ryzyka w miejscu pracy, zwłaszcza psychospołecznymi, takimi jak stres związany z pracą, przemoc i szykanowanie. Obecny etap realizacji projektu obejmuje analizę danych uzyskanych w wyniku ankiety przeprowadzonej w pierwszej fazie projektu.

W 2012 r. zainaugurowano nową kampanię o nazwie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Partnerstwo dla prewencji”. W kampanii uczestniczy rekordowa liczba partnerów; łącznie do inicjatywy przystąpiło 87 organizacji ogólnoeuropejskich, partnerów społecznych i przedsiębiorstw międzynarodowych.

Agencja kontynuowała prace nad darmowym interaktywnym oprogramowaniem do ceny ryzyka (OiRA), które umożliwia przeprowadzanie ocen ryzyka w sposób łatwy i oszczędny. Udostępniane są konkretne narzędzia, przydatne w takich dziedzinach jak: fryzjerstwo i praca biurowa – na Cyprze, transport drogowy – we Francji, a także branża skórzana i garbarska – w całej UE.

Rok 2012 był Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, a EU-OSHA aktywnie w nim uczestniczyła, udostępniając informacje na temat sposobów umożliwienia pracownikom dłuższego utrzymania zdolności do pracy.

Działania uświadamiające w tym zakresie obejmują takie działania jak: kampania informacyjna dla pracowników i pracodawców dotycząca zmian piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia dla substancji niebezpiecznych, która jest prowadzona za pomocą nowego zestawu narzędzi internetowych, inicjatywa „Napo dla nauczycieli”, która ma na celu upowszechnienie podstawowej wiedzy z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa wśród uczniów szkół podstawowych, a także kampania „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego”.

Wreszcie EU-OSHA rozpoczęła serię konsultacji dotyczących swojego kolejnego wieloletniego programu strategicznego, który ma wejść w życie w 2013 r.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 18 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 18 czerwca 2013 r.