TK: zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nie narusza konstytucji
\

W dniu 13 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zgodności: art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z Konstytucją. Trybunał uznał, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nie narusza Konstytucji.

Artykuł 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej (dalej: ustawa okołobudżetowa) stanowi, że w 2012 r. podstawą ustalenia wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych (a pośrednio: sędziów sądów administracyjnych) jest przeciętne wynagrodzenie z 2010 r. (3197,85 zł), a nie z roku 2011 (3366,11 zł). Oznacza to wynagrodzenie niższe o kwotę od 344,93 zł (w wypadku początkującego sędziego sądu rejonowego) do 543,47 zł miesięcznie (w wypadku długoletniego sędziego sądu apelacyjnego). Trybunał uznał, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nie narusza Konstytucji.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 14 czerwca 2013 r.