02.09.2010
Ubezpieczenia społeczne
Czy pracodawca rozpatruje wskaźnik MDE: 1) dla oświetlenia pomieszczeń lub stanowisk pracy, na...
Kazimierz Kościukiewicz
02.09.2010
BHP
Nie będzie zapowiadanych rewolucyjnych zmian. Projekt, ktry przedstawił rząd został przygotowany...
Agnieszka Rosa
02.09.2010
Ubezpieczenia społeczne
Zleceniodawca pokrywa koszt dojazdu i koszt noclegu zleceniobiorcy i taki zapis jest zawarty w...
Małgorzata Kozłowska
01.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR

Medycyna pracy to fikcja

Ubezpieczenia społeczne
01.09.2010
Ubezpieczenia społeczne
Tylko do 1 września kobiety, ktre prowadząc własną działalność korzystały z zasiłku macierzyńskiego...
31.08.2010
31.08.2010
Ubezpieczenia społeczne
W Polsce działa ponad 360 zakładw o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii...
30.08.2010
BHP
Na taki urlop może natomiast liczyć np. pracujący maturzysta przystępujący do egzaminu dojrzałości....
Agnieszka Rosa
30.08.2010
HR
27.08.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Są spore szanse na to, że już niedługo pracownicy urzędw państwowych opiekujący się dziećmi do lat...
Aneta Mościcka
27.08.2010
HR
Kiedy wymagany jest system monitoringu stanu opraw oświetlenia bezpieczeństwa?
26.08.2010
BHP
Czy osoby odbywające staż w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podlegają...
Michał Culepa
26.08.2010
Ani ZUS, ani pracodawca nie są w stanie skutecznie kontrolować tzw. krtkich zwolnień. Z badań ZUS...
Agnieszka Rosa
26.08.2010
HR
26.08.2010
Ubezpieczenia społeczne HR