Lewiatan: konsultacja rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych
\

Na poziomie unijnym trwają prace nad przeglądem zasad udzielania pomocy publicznej. Komisja Europejska przygotowała niekorzystny dla polskich pracodawców projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, zgodnie z którym mają obowiązywać limity kwotowe pomocy na dany program. Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które otrzymują pracodawcy zatrudniający poniżej 25 osób i w tym osoby niepełnosprawne, a także pracodawcy zatrudniający powyżej 25 osób, wśród których co najmniej 6% to osoby niepełnosprawne, stanowią jeden z tych programów.

Według projektu zaproponowanego przez Komisję limit miałby wynosić odpowiednio 0.01% PKB w danym państwie członkowskim w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego lub równowartość 100 mln Euro. Na ten moment PFRON corocznie przekazuje na dofinansowania ponad 3 miliardy złotych, dlatego tak drastyczne ograniczenie środków budzi głęboki sprzeciw ze strony przedsiębiorców. Po przekroczeniu limitu kwotowego państwo członkowskie będzie zobowiązane do dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej, co wstrzymuje wszelkie płatności do czasu jej rozpatrzenia. Ponadto projekt przewiduje wstrzymanie dofinansowania dla pracodawcy zatrudniającego nową osobę niepełnosprawną na miejsce osoby niepełnosprawnej, której wygaśnie umowa o pracę na czas określony. Komisja przekazała projekt do szerokich konsultacji społecznych, które potrwają do końca czerwca.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 11 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 11 czerwca 2013 r.