Jak podkreślił szef resortu skarbu Włodzimierz Karpiński rozpoczęcie inwestycji w Elektrowni Opole jest momentem symbolicznym dla polskiej energetyki i polskiej gospodarki. „Rozbudowa elektrowni wpisuje się w potężny projekt inwestycyjny służący bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Ta inwestycja jest obecnie największą inwestycją w moce wytwórcze realizowaną w Europie” - mówił Karpiński.

Dodał, że rozbudowa Elektrowni Opole to element programu inwestycyjnego, który do 2030 r. pochłonie ok. 60 mld zł. „30 mld zł zostanie przeznaczonych na projekty w moce wytwórcze, około 10 mld zł to budowa nowoczesnych sieci przesyłowych elektroenergetycznych, około 18 mld zł zostanie przeznaczonych na budowę gazociągów, magazynów gazu oraz terminalu gazowego” - mówił.

Karpiński podkreślił, że planowane inwestycje wpisują się w dyskusje prowadzone w Europie wokół hasła reindustrializacji gospodarki. „Dziś w Europie mówi się, że nie można budować dobrobytu jedynie w oparciu o rozwijający się segment usług. Nowoczesny, efektywny i wydajny przemysł to dziś podstawa trwałego wzrostu gospodarczego” - dodał minister.

Prezes spółki PGE, do której należy Elektrownia Opole, Marek Woszczyk podkreślił, że w ciągu minionych sześciu lata grupa kapitałowa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 30 mld zł i zamierza utrzymać tę kwotę na podobnym poziomie w ciągu następnych pięciu lat.

„Przykładem tych nakładów jest rozbudowa Elektrowni Opole. To inwestycja racjonalna, przemyślana i dobrze przygotowana” - mówił.

Prezes podkreślił, że nowe bloki energetyczne, które będą zintegrowane z instalacją Elektrowni Opole, będą najnowocześniejsze pod względem norm ekologicznych oraz obniżenia koszów wytwarzania energii.

Wcześniej na temat budowy nowych bloków mówił premier Donald Tusk, który podkreślił, że jest to największa inwestycja przemysłowa w Polsce po 1989 r. Dodał, że jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Inwestycja w Elektrowni Opole warta jest 11,6 mld zł. Kontrakt realizuje konsorcjum Mostostal Warszawa, Polimex i Alstom. Zgodnie z postanowieniami kontraktu przekazanie do eksploatacji budowanego bloku nr 5 nastąpi w III kw. 2018 r., a bloku nr 6 w I kwartale 2019 r.

Według planów firm dostawców w trakcie realizacji tej inwestycji ma być 350, a firm wykonawczych - 200. Kadra zarządzająca generalnego wykonawcy ma liczyć 400 osób. Zatrudnienie na budowie w szczytowym momencie - jak wyliczono - ma wynieść nawet 4 tys. osób.

Nowe bloki energetyczne mają produkować prąd dla dwóch mln gospodarstw domowych, a lokalny samorząd, dzięki inwestycji, będzie miał roczne dochody o blisko 30 mln zł większe.

Budowa bloków 5 i 6 w Opolu jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia gwarancji dostaw prądu. W ciągu najbliższych lat najstarsze elektrownie trzeba będzie wyłączyć.

Jednak w kwietniu 2013 r. przygotowujący się do tej inwestycji poprzedni zarząd PGE uznał, że projekt jest zbyt ryzykowny dla spółki giełdowej.

Rynkowa nieopłacalność dużych inwestycji to zresztą problem całej europejskiej energetyki, zwłaszcza węglowej, wypychanej z rynku przez dotowane źródła odnawialne (OZE). PGE, rezygnując z Opola II, nie była osamotniona. Nieco wcześniej francuski EDF zawiesił z tych samych powodów budowę bloku węglowego w Rybniku, a jeszcze wcześniej Energa zawiesiła rozbudowę elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce.

Rozbudowa Opola była jednak jedną z najważniejszych obietnic rządu w sprawie inwestycji i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Dwa miesiące po zawieszeniu projektu premier Donald Tusk oświadczył, że rząd znajdzie "środki i sposoby, by elektrownia powstała".

W listopadzie 2013 r. do dymisji podał się prezes PGE Krzysztof Kilian, od początku niechętny inwestycji jako niegwarantującej zysków. Na jego miejsce wybrany został Marek Woszczyk, dotychczasowy prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który wielokrotnie deklarował, że bezpieczeństwo energetyczne jest tak ważne, że państwo powinno tworzyć warunki sprzyjające inwestycjom podnoszącym poziom tego bezpieczeństwa.

W styczniu 2014 r. kierowany przez Woszczyka nowy zarząd PGE ogłosił, że udało się - we współpracy z rządem i regulatorem - opracować warunki rentowności Opola II. Ostatecznie z końcem stycznia 2014 r. PGE wydało polecenie rozpoczęcia robót konsorcjum Mostostal Warszawa-Polimex-Alstom. Zgodnie z kontraktem przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w drugiej połowie 2018 r., a bloku numer 6 na początku 2019 r. (PAP)