Według wspomnianej informacji badania laboratoryjne wykazały "przekroczenie mikrobiologiczne, obecność bakterii grupy coli w ilości 34 (jtk - jednostek tworzących kolonię) oraz enterokoki kałowe w ilości 54 (jtk). W obu przypadkach wartość dopuszczalna jest 0 (jtk).

"Woda ta nadaje się tylko do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów, a także do celów sanitarnych związanych ze spłukiwaniem toalet oraz celów przeciwpożarowych" - można przeczytać w komunikacie.

Koordynator ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Elżbieta Kuras poinformowała, iż nie wiadomo kiedy znów będzie można korzystać z wody ze stacji w Siedlcu. Dodała jednak, że "istnieje nadzieja", iż na początku przyszłego tygodnia. (PAP)