Rzeczniczka LP Anna Malinowska poinformowała PAP, że czterdzieści głuszców trafiło do Polski w czwartek po południu. Ptaki zostały przywiezione z Rosji.

Malinowska podkreśliła, że Puszcza Augustowska jest jedną z ostatnich naturalnych ostoi głuszca. Niegdyś liczna populacja tego ptaka pod wpływem m.in. polowań została znacząco ograniczona. Jak wyjaśniła, obecnie w Puszczy żyje od 30 do 35 osobników. Ptaki te można spotkać jeszcze na Dolnym Śląsku. Populacja głuszca w Polsce liczy ok. 350 - 450 osobników. Na początku XX wieku było ich ok. 3 tysięcy.

Rzeczniczka poinformowała, że od 2012 roku Nadleśnictwo Głęboki Bród wraz z Nadleśnictwem Ruszów realizują projekt poświęcony ochronie głuszca. W ramach projektu zaplanowano m.in. odbudowę populacji i ochronę puli genowej tych ptaków.

Zanim rosyjskie głuszce przyjechały do Polski zostały gruntownie przebadane. Analizy potwierdziły zgodność genetyczną dosiedlanych ptaków z tymi z Puszczy Augustowskiej.

LP podkreślają, że zasilenie miejscowej populacji nowymi głuszcami nastąpiło w ostatnim momencie. "Skrajnie nieliczna istniejąca populacja wymaga zarówno nowych genów jak i zwiększenia liczebności. Jest to ogromne przedsięwzięcie przyrodnicze, dzięki któremu może zostać zahamowany gwałtowny spadek liczebności augustowskiej populacji głuszca" - zaznaczono.

Obecnie ptaki przebywają w wolierach. Po okresie adaptacji i obserwacji głuszce zostaną wypuszczone na wolność. Ma to nastąpić w listopadzie. W kolejnych latach głuszce będą także wypuszczane na terenie Nadleśnictw Augustów i Płaska.

Głuszec jest największym i najrzadszym przedstawicielem kuraków w Polsce. W Polsce żyje w czterech izolowanych populacjach na południu i wschodzie kraju. Przez ostatnie 30 lat głuszce zniknęły z Pomorza, m.in. z Borów Tucholskich.

Od 1995 roku ptaki te są objęte całkowitą ochroną. Głuszec jest wymieniony w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt" jako gatunek skrajnie zagrożony. Ochronie oprócz samych zwierząt poddane są też miejsca ich stałego przebywania: tokowiska, miejsca gniazdowania, żerowania i zimowania.

Głuszce najliczniej występują w Rosji żyje ich tam ok. 1,4 mln. W Europie po ok. 200 tys. tych ptaków żyje w Szwecji, Finlandii i Norwegii. (PAP)