W ramach inwestycji, która potrwa do listopada 2014 r. wybudowana zostanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zaździerz o przepustowości 200 metrów sześc. na dobę oraz blisko 13 km kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowana zostanie też istniejąca już w Zaździerzu stacja uzdatniania wody. Gmina Łąck przeznaczy na całe przedsięwzięcie ponad 5 mln zł.

Zbigniew Białecki, wójt gminy Łąck, powiedział PAP, że inwestycja to pierwszy etap projektu uporządkowania gospodarki ściekowej, który będzie realizowany przez 8 lat. W planach po 2014 r. przewiduje się dalszą rozbudowę kolektorów ściekowych.

„Jesteśmy gminą typowo turystyczną. Mam lasy i jeziora. Musimy kompleksowo rozwiązać gospodarkę ściekową. Chcemy, by turystyka na naszym terenie rozwijała się w czystości i bezpieczeństwie” – podkreślił Białecki.

Dodał, iż planowane w ramach przedsięwzięcia inwestycje wpłyną korzystnie na poprawę jakości wód w jeziorach położonych na terenie gminy Łąck, w tym w jeziorze Zdworskim o powierzchni około 350 ha, największym naturalnym zbiorniku na Mazowszu.

Zakłada się, że do kanalizacji sanitarnej podłączone zostaną posesje 600 osób m.in. w miejscowościach położonych wokół jeziora Zdworskiego: Zaździerz, Matyldów, Koszelówka i Zofiówka, najczęściej odwiedzanych przez turystów.

Gmina Łąck pod Płockiem położona jest na terenie Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego. Znajdują się tam jeziora o łącznej powierzchni ponad 600 ha.

Obecnie znaczna część gminy Łąck nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków, a zawartość szamb z terenów wokół jezior są przewożone do oczyszczalni ścieków w Łącku. (PAP)

mb/ mki/