We wtorek w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę w tej sprawie.

„Cieszymy się, że to jedno z najstarszych miast woj. śląskiego będzie rewitalizowane, że możemy się do tego przyczynić, jako woj. śląskie poprzez dotację” - powiedział członek zarządu województwa śląskiego Arkadiusz Chęciński.

Rewitalizacja zostanie dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Lokalne i regionalne władze podkreślają, że kwota dotacji, ponad 16 mln zł, jest niemal równa rocznemu budżetowi Sławkowa.

„Takiego wsparcia gmina jeszcze nigdy nie otrzymała, od żadnej instytucji” - zaznaczył burmistrz Sławkowa Bronisław Goraj.

Projekt zakłada rozwiązanie jednego z kluczowych problemów miasta, jakim jest zdegradowana przestrzeń publiczna. Część budynków komunalnych w centrum jest obecnie niewykorzystanych, ma się to wkrótce zmienić. Rewitalizacji zostanie poddana część miasta o łącznej powierzchni prawie 4 ha.

Burmistrz Goraj powiedział, że w ramach projektu zostanie zrealizowanych siedem zadań, których miasto nie wykonałoby bez wsparcia z zewnątrz. Podczas prac zostaną gruntownie wyremontowane trzy budynki. Jeden, przy ul. Kościelnej, zostanie przygotowany na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; kolejny, przy Miejskim Ośrodku Kultury, będzie przekazany na potrzeby miejscowego klubu sportowego. Wyremontowany zostanie też zabytkowy drewniany budynek przy Małym Rynku.

Projekt przewiduje też remont okolicznych dróg oraz budowę boisk, skateparku oraz rewitalizację zespołu parkowo-zamkowego oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego.

Burmistrz Goraj powiedział, że część objętych projektem zadań gmina zrealizowała już wcześniej, za własne pieniądze. Są one teraz zaliczone, jako wkład własny w dofinansowanym z unijnych środków projekcie.

Inwestycja ma zostać zrealizowana najpóźniej w drugim kwartale 2015 r. Projekt został wybrany do dofinansowania uchwałą zarządu woj. śląskiego z listopada 2013 r. Wcześniej był na liście rezerwowej. Sławków stał się beneficjentem, gdy okazało się, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zostały jeszcze środki do wykorzystania.(PAP)