Jak poinformował dziennikarzy w czwartek Witold Śmiałek, doradca prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza, samorządy z Metropolii Krakowskiej apelują przede wszystkim o wprowadzenie minimalnych standardów jakościowych, jakie mają spełniać dopuszczane do eksploatacji kotły dla paliw stałych oraz zasilające je paliwa. Dałoby to samorządom lokalnym nowe narzędzia prawne, dzięki którym mogłyby one określać normy jakościowe, jakie muszą spełniać kotły i paliwa stałe wykorzystywane na ich terenie.

„Wydaje nam się, że określenie takich minimalnych norm jakościowych jest rozwiązaniem, które może być szybko, sprawnie i na dużą skalę wprowadzone w polskich gminach” - ocenił Śmiałek.

Według niego narzędzie to nie byłoby wykorzystywane bezpośrednio w Krakowie, bowiem stolica Małopolski jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie sejmik województwa uchwalił zakaz stosowania paliw stałych, w tym węgla, do ogrzewania mieszkań i domów. Miałoby jednak ogromne znaczenie dla sąsiednich gmin, które z powodu braku dostępności alternatywnych źródeł ogrzewania nie mogą takiego zakazu zastosować.

Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego ocenił, że organizacja ta przystępuje do apelu Metropolii Krakowskiej i go popiera, bowiem jest to jedna z kluczowych zmian prawnych niezbędnych do walki o czyste powietrze. Podobne rozwiązanie – przypomniał Guła – wprowadziły już np. Czechy.

„Bez tych zmian prawnych nie mamy skutecznych narzędzi do poprawy jakości powietrza. W gminach praktycznie nie istnieje proces wymiany przestarzałych, trujących kotłów” - zaznaczył. Według niego nowelizacja prawa ochrony środowiska musi zostać uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu, żeby zdążyć z przeprowadzeniem wielu przedsięwzięć dotyczących jakości powietrza, współfinansowanych z funduszy unijnych.

Guła przypomniał, że Polska jest potentatem w produkcji domowych kotłów na paliwa stałe. Według przytoczonych przez niego danych rocznie sprzedawanych w naszym kraju jest około 200 tys. tego typu urządzeń, z czego ok. 70 proc. nie spełnia żadnych norm dotyczących emisji spalin. „Są to tzw. kopciuchy” - dodał.

Projekt zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska przygotowali posłowie PO, m.in. przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in., że samorządy wojewódzkie będą mogły określać rodzaje i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania oraz parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Uchwała w tej sprawie będzie jednak musiała określać obszar, na jakim obowiązują ograniczenia. Samorządy będą też mogły wprowadzić strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, ustalić ich granice oraz graniczne normy emisji zanieczyszczeń dla samochodów.

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie sejmik województwa uchwalił zakaz stosowania paliw stałych, w tym węgla, do ogrzewania mieszkań i domów. Uchwała przyjęta w listopadzie 2013 r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził jej nieważność. Skargę na to orzeczenie złożył w NSA zarząd województwa małopolskiego oraz Krakowski Alarm Antysmogowy.

W marcu o jak najszybsze rozpatrzenie skargi kasacyjnej dotyczącej tzw. "uchwały antysmogowej" zaapelowali do NSA krakowscy radni. Uzyskali odpowiedź, że termin rozprawy może być wyznaczony w III kwartale roku.

Uchwalony przez sejmik zakaz stosowania w Krakowie paliw stałych, w tym węgla, dotyczy nowych budynków, na które będą wydawane pozwolenia na budowę. Dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie do nowych wymagań to pięć lat - przepisy zaczną obowiązywać ich właścicieli od 1 września 2018 r.(PAP)