Nowe Centrum Łodzi ma powstać na 90-hektarowym terenie w okolicach budowanego, podziemnego dworca Łódź Fabryczna, rewitalizowanej, zabytkowej elektrociepłowni EC1, Łódzkiego Domu Kultury i ośrodka lokalnej TVP.


Według planów ma tu powstać m.in. Rynek Kobro, pod którym znajdą się perony "Fabrycznego", a także pasaż łączący Rynek z placem Dąbrowskiego, gdzie znajduje się Teatr Wielki. Wybudowana ma być również Brama Miasta - budynek symbolizujący wejście do Nowego Centrum Łodzi. Planowane są galerie, sklepy, restauracje, a także budynki wielorodzinne.


Jak mówiła Zdanowska, Nowe Centrum Łodzi ma być miejscem bezpiecznym, przyjaznym dla mieszkańców, bez ruchu samochodów. Między nowym dworcem a EC1, między Rynkiem Kobro a Bramą Miasta będzie można poruszać się nie natrafiając na ruchliwe ulice. Jedna z nich "wpuszczona" zostanie pod ziemię. Wszystko tak zaplanowano, aby zachęcić ludzi do przebywania w NCŁ przez całą dobę.
 

Centrum ma być otwarte na Śródmieście. Poza istniejącymi ulicami powstaną pasaże piesze, które połączą NCŁ z najsłynniejszą ulicą miasta - ul. Piotrkowską. Ma też zostać wyremontowana ul. Traugutta łącząca Bramę Miasta z ul. Piotrkowską.
 

Jak powiedziała Zdanowska, w miejscowym planie wyszczególniono obiekty wpisane zarówno do rejestru, jak i ewidencji zabytków. Ochroną zostaną objęte również obiekty, które nie są wpisane do rejestru, nie ma ich też w ewidencji. Zdaniem prezydent plan zagospodarowania przestrzennego NCŁ jest bardzo ważny dla przyszłych inwestorów.

To kompendium wiedzy o tym, co i w którym miejscu można zbudować oraz co znajduje się w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Pod inwestycje przeznaczono w szczególności tereny położone na południe od dworca, tereny pokolejowe i poprzemysłowe.

Do połowy listopada tego roku ma powstać dokładna analiza stanów prawnych 350 nieruchomości, które znajdują się na terenie Centrum. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego zostanie pod koniec roku przekazany mieszkańcom do konsultacji. Głosowanie nad przyjęciem ostatecznej jego wersji planowane jest na pierwszy kwartał 2014 roku.