Budowa kwatery to jedna z czterech dużych inwestycji realizowanych obecnie na terenie ZUOK w Kobiernikach, płockiej spółki gminnej. Trwa tam również modernizacja sortowni oraz kompostowni, a także rekultywacja dotychczasowych składowisk odpadów. Przedsięwzięcia te będą również finalizowane w tym roku.

Łączny koszt wszystkich czterech inwestycji, które rozpoczęto w 2014 r., to ok. 26 mln zł – poinformował prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. „To zadania może mniej widoczne niż inne realizowane przez miasto, ale nie mniej ważne dla jego mieszkańców” – powiedział Nowakowski. Podkreślił, że inwestycje w ZUOK w Kobiernikach są niezbędne dla „właściwego, bezpiecznego funkcjonowania Płocka w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”.

„Najważniejszą inwestycją jest budowa nowej kwatery do składowania odpadów. Uzyskiwanie decyzji zezwalającej na to przedsięwzięcie trwało ponad osiem lat. Tak skutecznie sprzeciwiali się okoliczni mieszkańcy. Nowa kwatera pozwoli na składowanie odpadów komunalnych Płocka przez 15-20 lat” – oświadczył prezes ZUOK Stefan Kotlewski. Dodał, że realizowane tam inwestycje dostosowują działalność spółki do aktualnych przepisów prawnych, w tym norm UE.

„Stosujemy nowoczesną technologię, w której odpady będą teraz kompostowane pod tkaninami zapewniającymi hermetyczność. Bardzo ważna jest też rekultywacja kwater do składowania odpadów, które zostały zamknięte w roku ubiegłym, wraz z wykonaniem instalacji odgazowania. To ostatni element dużego projektu unijnego” – wyjaśnił Kotlewski.

W ramach tego przedsięwzięcia w 2013 r. uruchomiono w ZUOK w Kobiernikach elektrownię biogazową, która właśnie z biogazu, pozyskiwanego z zamkniętych składowisk, produkuje energię elektryczną i cieplną w całości wykorzystywaną na potrzeby zakładu, a w niewielkiej części także sprzedawaną przez spółkę do krajowego systemu energetycznego.

ZUOK w Kobiernikach to spółka ze 100 proc. udziałem gminy Płock, powołana w 1998 r., która rozpoczęła działalność dwa lata później. Miasto Płock kupiło wówczas od prywatnych właścicieli na potrzeby nowego podmiotu 52 ha gruntów. Teren zakładu, gdzie składowane są odpady komunalne, to ok. 20 ha. Pozostałe grunty z przeznaczeniem pod dalszą rozbudowę składowisk spółka na razie dzierżawi. W 2011 r. ZUOK w Kobiernikach informował, że przepełnienie składowisk odpadów wynosi tam 38 tys. metrów sześc., w związku z czym podniesiono poziom składowania śmieci na i tak przepełnionych kwaterach. Część śmieci przewożono na inne składowiska odpadów, za co spółka musiała płacić.

Obecnie ZUOK w Kobiernikach odbiera w ciągu roku ok. 40 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych i ok. 10-12 tys. ton innego rodzaju odpadów, jak np. wielkogabarytowe czy gruz. Pojemność dotychczas działających kwater do składowania odpadów to ok. 450 tys. metrów sześc. Spółka planuje sukcesywnie zwiększać produkcję biogazu, a także ilość surowców przeznaczonych do recyclingu.

W lutym 2014 r. Fortum Power and Heat Polska i Płock podpisały list intencyjny ws. planu budowy elektrociepłowni, wykorzystującej do produkcji ciepła m.in. biomasę i właśnie odpady komunalne. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 140-150 mln euro. Elektrociepłownia dostarczałaby energię do miejskiej sieci ciepłowniczej. W kwietniu tego roku Fortum informowało, że projekt znajduje się nadal w fazie analiz. Wstępnie zakłada się, że moc płockiej elektrociepłowni mogłaby być porównywalna z mocą uruchomionej przez Fortum w 2013 r. elektrociepłowni w Kłajpedzie na Litwie, która wykorzystując biomasę i odpady, produkuje ok. 20 MW energii elektrycznej i ok. 50 MW energii cieplnej. (PAP)