W przesłaniu, którego treść Watykan ogłosił we wtorek, Franciszek napisał, że obecna degradacja środowiska, silnie - jak zaznaczył - „powiązana z ludzkim upadkiem”, wymaga od wszystkich jedności oraz odnowionego poczucia odpowiedzialności.

W przesłaniu na ręce gospodarza konferencji stron konwencji klimatycznej, marokańskiego ministra spraw zagranicznych i współpracy Salaheddina Mezuara, papież odnotował, że tuż przed jej rozpoczęciem w życie weszło porozumienie z Paryża, które nazwał „mocnym przejawem świadomości” tego, że w obliczu zmian klimatycznych nie wystarczą ani działania indywidualne, ani krajowe.

Podkreślił, że konieczna jest zbiorowa odpowiedź i współpraca.

Następnie Franciszek wyraził przekonanie, że należy tak ukierunkować ludzką inteligencję, by służyła "postępowi innego rodzaju", to znaczy „bardziej zdrowemu, bardziej ludzkiemu, bardziej społecznemu i integralnemu”.

"Porozumienie z Paryża wyznaczyło jasną drogę, którą musi podążać z zaangażowaniem cała wspólnota międzynarodowa” - dodał papież. Zaznaczył, że „ma to wpływ na całą ludzkość, zwłaszcza na najbiedniejszych i na następne pokolenia”.

Zdaniem Franciszka niepokojące skutki zmian klimatu wymagają „odpowiedzialności etycznej i moralnej oraz bezzwłocznego działania w sposób możliwie jak najbardziej wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych oraz wyjścia poza partykularne interesy i zachowania”.

W opinii papieża wejście porozumienia w życie to „delikatny moment”, w którym niezbędne jest nie tylko spojrzenie techniczne, ale również stałe wsparcie polityczne, oparte na świadomości tego, że - jak podkreślił - „jesteśmy jedną ludzką rodziną”.

Jako ważny aspekt porozumienia Franciszek wskazał krzewienie narodowych i międzynarodowych strategii rozwoju, opartych na trosce o środowisko i zasadzie solidarności z najbardziej narażoną ludnością.

Przypomniał swą tezę z ekologicznej encykliki „Laudato si’” o potrzebie powiązania walki ze zmianami klimatycznymi z walką z ubóstwem.

„Jesteśmy także świadomi tego, że nie można ograniczyć tego wszystkiego do wymiaru ekonomicznego i technologicznego; rozwiązania techniczne są konieczne, ale niewystarczające” - oświadczył papież, kładąc nacisk na etyczne i społeczne kwestie dotyczące rozwoju i postępu.

Franciszek zaapelował o prowadzenie działalności edukacyjnej i krzewienie nowego stylu oraz modelu zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

"Styl życia oparty na mentalności odrzucenia jest nie do przyjęcia i nie może być dla niego miejsca w naszych modelach rozwoju i edukacji” - ocenił papież.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)