Ministerstwo przypomniało na swojej stronie internetowej, że nowy szef parku został wyłoniony w drodze otwartego konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

W składzie powołanej przez ministra komisji konkursowej weszli: przedstawiciele Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, marszałka województwa podlaskiego oraz resortu środowiska.

Skąpski w rozmowie z PAP powiedział, że - według niego - najważniejszymi zadaniami są: uregulowanie dzierżaw gruntów oraz zwiększenie zasobów wodnych parku. Dodał, że podejmie działania na rzecz utworzenia rezerwatu biosfery na terenie parku, będzie też ściśle współpracował z samorządem oraz organizacjami pozarządowymi.

Roman Skąpski ukończył wydział geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wcześniej był m.in. szefem Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznego IMGW.

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem ponad 59 tys. ha obszarów cennych przyrodniczo. Chroni m.in. jedne z najcenniejszych w Europie obszary bagienne. Jest ostoją łosia oraz wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. (PAP)

mick/ amac/ jbr/