Jak powiedziała Weber, AMW przekazała do KZN szczegółowe dane wszystkich działek spełniających kryteria określone ustawą. Jednak dopiero po weryfikacji przez KZN pod kątem lokalizacji i przydatności część z nich będzie mogła zostać wykorzystana do budowy domów w ramach programu Mieszkanie plus.

"Łącznie to 5053 działek o powierzchni 2771 ha, z 1936 budynkami o powierzchni 1 mln 446 tys. 860 m kw." - wyliczyła rzecznik prasowa.

 

Jak tłumaczyła rzecznik Agencji, udostępnienie wykazów nie oznacza automatycznego przekazania wskazanych gruntów na rzecz Mieszkania plus.

"W granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich znalazły się 4 tys. 452 działki o łącznej powierzchni ponad 2 tys. 411 ha, zabudowane 1 tys. 662 budynkami o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln m kw." - poinformowała AMW.

Jak dodała rzecznik AMW, poza granicami miast i gmin miejskich znalazło się 601 działek o łącznej powierzchni ponad 360 ha, zabudowanych 274 budynkami o łącznej powierzchni ponad 146 tys. 860 m kw.

Jak zaznaczyła Weber, w przekazanych do KZN dokumentach, zgodnie z przepisami ustawy o KZN, nie wskazano nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Mienie Wojskowego, które położone są na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, poza obszarami miejskimi i nie zostały ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. "Nie ujęto także nieruchomości, dla których w gminach wiejskich i miejsko-wiejski nie sporządzono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" - podsumowała.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach skarbu państwa powstaną w 2019 r.

KZN podpisał już porozumienia na blisko 6 tys. mieszkań.

Dodatkowo KZN zawarł umowy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus ws. 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP SA oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.(PAP)