Metro na odcinku zachodnim (z Ronda Daszyńskiego) wybuduje tureckie konsorcjum Gulermak, które - jak czytamy w komunikacie - "złożyło najkorzystniejszą ofertę". Wyceniło ono swoje usługi na 1 mld 147 mln 999 tys. zł.

Z kolei rozbudową podziemnej kolejki odcinka północno-wschodniego (z Dworca Wileńskiego) zajmie się włoska firma Astaldi S.p.A., która złożyła ofertę w wysokości 1 mld 66 mln 741 tys. zł.

Miasto przeznaczało na tę inwestycję łącznie 3 mld 174 mln 757 tys. zł. Oferty są niższe niż zarezerwowana w budżecie kwota. Kryterium wyboru wykonawców była cena (90 proc.) oraz okres rękojmi (10 proc.).

Jak informuje stołeczny ratusz oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań, a Krajowa Izba Odwoławcza kolejne 14 dni na ich rozpatrzenie. Przed podpisaniem umowy konieczna jest jeszcze tzw. kontrola uprzednia Urzędu Zamówień Publicznych.

W kierunku zachodnim (z Ronda Daszyńskiego) wybudowane zostanie ok. 3,4 km podziemnej kolejki. Planowane stacje to: "Wolska" (pod ul. Płocką przy skrzyżowaniu z ul. Wolską), "Moczydło" (pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny) oraz "Księcia Janusza" (pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza).

W kierunku północno-wschodnim (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km nowej trasy, a na niej stacje: "Szwedzka" (pod ul. Strzelecką, po wschodniej stronie ul. Stalowej), "Targówek 1" (w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Ossowskiego) oraz "Targówek 2" (w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką).

II linia metra, wraz z nowymi sześcioma stacjami, będzie miała długość ponad 13,5 km. (PAP)