Opłata za korzystanie ze środowiska, którą uiszczają podmioty z niego korzystające, stanowi ekwiwalent strat ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku zanieczyszczenia środowiska i jego zmieniania. Zasady z tym związane reguluje Prawo ochrony środowiska.

W przypadku woj. lubuskiego największe wpływy z tego tytułu to opłaty związane z gospodarką odpadami, emisją szkodliwych substancji do atmosfery oraz opłatami za wodę i ścieki.

Jak poinformował zastępca dyr. departamentu rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Tonder, z całej puli za 2010 r. ok. 7 mln zł zostanie odprowadzonych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 12,8 mln do funduszu wojewódzkiego.

Około 3 mln zł otrzymają powiaty, a 10 mln zasili budżety gminne. Z lubuskich gmin najwięcej pieniędzy z tego źródła uzyskuje miasto Zielona Góra, z tytułu opłat środowiskowych za 2010 r. będzie to 2,1 mln zł. (PAP)

mmd/ mki/