Przyjęta przez radnych w zeszłą środę uchwała wchodzi w życie w błyskawicznym tempie, jak w niej zapisano, trzy dni po publikacji.

"Opublikowaliśmy uchwałę niezwłocznie po jej otrzymaniu, a tak szybkie wejście przepisów w życie jest możliwe, jeśli dotyczą one ważnych kwestii społecznych” – mówił PAP rzecznik wojewody małopolskiego Jan Brodowski.

Darmowe przejazdy zostaną wprowadzone w Krakowie, jeśli dobowe stężenie zanieczyszczeń pyłowych mierzone o godz. 16 i uśrednione ze wszystkich stacji pomiarowych w mieście: na Kurdwanowie, w Nowej Hucie, przy al. Krasińskiego i uruchomionej w ostatnich dniach stacji przy ul. Dietla przekroczy 150 mikrogramów na metr sześc. lub jeśli na jednej z tych stacji przekroczy 200 mikrogramów na metr. sześc.

"26 grudnia będzie pierwszym dniem obowiązywania uchwały. Jej intencją jest, by w dniach, kiedy stan powietrza w mieście jest zły, jak najwięcej osób pozostawiło samochody pod domem" - powiedział PAP pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza Witold Śmiałek.

Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji będzie ogłaszana późnym popołudniem ok. g. 17 – 18, a będzie obowiązywać od północy przez dobę.

Z darmowej komunikacji miejskiej będą mogły korzystać osoby legitymujące się dowodem rejestracyjnym i tyle towarzyszących im osób, ile miejsc siedzących jest w aucie. Będzie to dotyczyło także aut zarejestrowanych na firmę, ale tylko osobowych.

Według Witolda Śmiałka darmowe przejazdy komunikacją miejską mogą dotyczyć ok. 12 -15 dni w roku. Komunikaty w tej sprawie będą publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, zikit.krakow.pl, mpk.krakow.pl, a także na portalach społecznościowych prowadzonych przez miasto i miejskie jednostki.(PAP)