"Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku Przewodniczącemu KNF przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów kodeksu postępowania cywilnego" - podała KNF w komunikacie.

Dodano, że zgodnie z art. 60 kodeksu postępowania cywilnego, prokurator może, w ramach postępowania, składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. "Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy" - czytamy w komunikacie.

"W pierwszej kolejności chcemy uzyskać dostęp do wszystkich informacji" - powiedział PAP Dajnowicz, pytany o zamiary KNF.

W czerwcu br. zarządy PBG, Hydrobudowy i Aprivii, spółek należących do grupy PBG, podjęły uchwały o złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości układowej. Grupa PBG zajmuje się m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym budową dróg i autostrad, inwestycjami energetycznymi i paliwowymi. Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine było głównym wykonawcą Stadionu Narodowego. Właśnie kontrakty związane z budową stadionu i autostradami oraz przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania przedstawiciele spółki przedstawiali jako główne powody kłopotów grupy, które w efekcie doprowadziły do złożenia wniosku o upadłość.

W czerwcu Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu. (PAP)

gsu/ ska/ amac/