Lex pilot - pierwsze kanały jednak nie tylko dla rządowej telewizji

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Niezależnie od tego, z usług którego operatora widz korzysta, zawsze na pozycjach od 1 do 5 będą kanały telewizji publicznej. Taką zasadę miała wprowadzić nowelizacja ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, w którym znalazła się też propozycja zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Sejm już pracuje nad tym projektem, ale posłowie PiS nagle zaproponowali usunięcie tego kontrowersyjnego przepisu.

26.01.2023

Nieuczciwa konkurencja – można się skutecznie bronić

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Spowolnienie gospodarcze powoduje wzrost konkurencji na rynku. Większość podmiotów konkuruje ze sobą merytorycznie, jednak bieżąca sytuacja rynkowa powoduje, że niektóre firmy mogą uciekać się do nieuczciwych metod mających na celu wykorzystanie wytworzonych przez konkurentów zasobów. Działania te służą najczęściej wyprzedzeniu rywala „na skróty”.

26.01.2023

Niemieckie firmy sprawdzą standardy obowiązujące u polskich partnerów

Rynek Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy będący podwykonawcami dużych niemieckich firm, lub zamierzający nimi być, muszą prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie prawa pracy, równości czy korzystania ze środowiska. Inaczej mogą mieć kłopoty, bo np. spółka zza Odry nie zechce ich współpracy w przetargu czy innym ważnym kontrakcie. Bo wymaga tego od niej obowiązująca od początku roku niemiecka ustawa.

26.01.2023

Konflikt w spółce - czy „wyjście” wspólnika oznacza koniec biznesu?

Spółki Prawo gospodarcze

Czy każdy konflikt wspólników, który kończy się szeroko rozumianym „wyjściem” ze spółki, musi oznaczać koniec biznesu? Wiele zależeć będzie nie tylko od tego, w jakiej formie prawnej prowadzi się działalność, ale przede wszystkim, jak dobrze jest się przygotowanym do rozstania już na etapie tworzenia umowy spółki - pisze o tym Marta Napieralska, radca prawny, ekspert w kancelarii prawno-podatkowej Mariański Group.

24.01.2023

NSA: Fiskus nie potrzebuje biegłego, by ustalić niewypłacalność spółki

CIT Spółki Prawo gospodarcze

Organy podatkowe powinny samodzielnie ustalić, czy i kiedy w spółce wystąpił stan niewypłacalności. Kwestia badania właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest bowiem przesłanką obiektywną, ustalaną na podstawie okoliczności faktycznych każdej sprawy. Ewentualne powołanie biegłego zależy od uznania organów podatkowych, a nie strony postępowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

24.01.2023

W styczniu firmy muszą zainteresować się terminami dotyczącymi podatku u źródła

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Rok 2022 był dla płatników podatku u źródła rokiem zawirowań, zmian i niepewności. Z 1 stycznia płatnicy rozpoczęli stosowanie mechanizmu pay & refund. Wykładnia oraz praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe zrewidowały jednak myślenie na temat działania systemu oświadczeń WH-OSC – piszą Konrad Medoliński i Paweł Wyciślik z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

23.01.2023

Prof. Markiewicz: Wynagrodzenia twórców odpowiednie i proporcjonalne  – czyżby?

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Jest ryzyko, że projektowane przepisy o wynagrodzeniach nie zapewnią twórcom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Niewątpliwie konieczny jest wyraźny przepis konstytuujący tego rodzaju prawo twórców, powiązany z normą uznającą nieważność postanowień umowy sprzecznych z tą regułą i zasadami odpowiedniej korekty umowy - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz.

23.01.2023

Samorządy mają zastrzeżenia do ustawy ciepłowniczej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy

Projekt nowelizacji ustawy hamującej wzrost cen ciepła wyklucza z rekompensaty przedsiębiorstwa, które nie dostarczają ciepła odbiorom końcowym, czyli mieszkańcom i podmiotom wrażliwym. Z przepisów nie wynika jednoznacznie, że nowa cena maksymalna dotyczy opłaty przesyłowej. Niepokój samorządów budzi zapis o niezwłocznym obowiązku informacyjnym i sankcji za jego niedopełnienie.

20.01.2023

Go Sport - pierwsza firma z listy sankcyjnej sprzedana

Prawo gospodarcze Ukraina Restrukturyzacja

Pierwsza firma z listy sankcyjnej została sprzedana. Chodzi o znaną sieć Go Sport, z kapitałem rosyjskim. Nabywcą majątku spółki jest Sportsdirect.com Poland. Od samego początku sprawa niosła ze sobą wiele wyzwań - zarówno prawnych (pierwszy taki przypadek w Polsce), jak i organizacyjnych (majątek zamrożony sankcjami rozsiany po całym kraju, w głównych galeriach handlowych).

19.01.2023

Prawo holdingowe to nowe możliwości, ale też wiele formalności

Spółki Prawo gospodarcze

Największą uciążliwością uczestnictwa w grupie spółek jest wysoki poziom sformalizowania tej instytucji, przejawiający się chociażby obowiązkiem podejmowania uchwał dotyczących poleceń. W dodatku polecenia muszą być wydawane z zachowaniem formy pisemnej, e-mail nie spełni tych warunków. Konieczne jest też ujawnianie stosownych informacji w KRS - piszą Wojciech Majkowski i Kinga Masilunas z KPMG Poland.

19.01.2023

WSA: Biznes bez znaczenia przy cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prawo karne Prawo gospodarcze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi nie może podlegać relatywizacji w zderzeniu z interesem ekonomicznym przedsiębiorcy. Nadrzędnym celem prawodawcy była ochrona prawidłowego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju społeczeństwa. Tym samym celem cofnięcia zezwolenia nie jest tylko spowodowanie dolegliwości, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony wartości i dóbr.

19.01.2023

Zmiany w prawie komunikacji elektronicznej zagrożeniem dla prywatności i cyberbezpieczeństwa

Rynek Nowe technologie Prawo gospodarcze

Cyberbezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników – to dwie główne kwestie, jakie zdaniem Związku Cyfrowa Polska mogą być zagrożone przez wprowadzenie nowych ustaw o prawie komunikacji elektronicznej (PKE). Eksperci organizacji zwracają uwagę między innymi na kwestie dostępu służb do danych wrażliwych oraz na konieczność przenoszenia centrów danych do Polski.

17.01.2023

Stanowcze "nie" biznesu dla pozornej reformy sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Kolejna pozorowana naprawa sądownictwa na pewno nie przysłuży się poprawie nastrojów przedsiębiorców, mimo że pojawia się perspektywa odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy - uważaja pzredsiębiorcy. Tak - dla odblokowania pieniędzy z KPO, nie - dla pozornej reformy sądownictwa. Środowisko przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z konieczności zrealizowania unijnych kamieni milowych.

16.01.2023

Firmy kwestionują wysokość wpłat na fundusz energetyczny, będą domagać się rekompensat

Prawo gospodarcze

Spółki energetyczne, na które ustawa o maksymalnych cenach energii nałożyła obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na rzecz specjalnego funduszu, kwestionują wysokość daniny i zamierzają dochodzić rekompensat od Skarbu Państwa z powodu ponoszonych strat. Według prawników przepisy dotyczące wpłat na fundusz są niezgodne z prawem unijnym.

16.01.2023

Firmy pożyczkowe straciły na ustawie antylichwiarskiej, skorzystały lombardy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Finanse

Ustawa antylichwiarska, która zaczęła obowiązywać w grudniu, uderzyła w firmy pożyczkowe. W ocenie podmiotów prowadzących działalność pożyczkową, obniżenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych do aktualnie obowiązującego poziomu, nie pokrywa kosztów ponoszonego przez te podmioty ryzyka czy kosztów operacyjnych. Okazało się to szansą dla lombardów, które sprawnie omijają rafy legislacyjne.

14.01.2023

Prace nad ustawą wiatrakową odblokowane - Sejm skierował projekt do pierwszego czytania

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze

Ustawa wiatrakowa została wyjęta z sejmowej zamrażarki. Projekt 13 stycznia skierowano do pierwszego czytania do dwóch sejmowych komisji. Znajduje się on w parlamencie od połowy lipca i nic się z nim do tej pory nie działo. Tymczasem ustawa jest bardzo potrzebna. Ma bowiem odblokować budowę farm wiatrowych w Polsce, produkujących tanią i czystą energię elektryczną.

13.01.2023

Fundacja rodzinna podatkowo korzystna, ale nie wszystkie dochody zwolnione

Podatki i opłaty lokalne Prawo gospodarcze

Z perspektywy podatkowej ustawa o fundacji rodzinnej jest korzystna dla zdecydowanej większości podatników, czyli przyszłych fundacji oraz jej beneficjentów. Niewątpliwie będzie miała ona fundamentalne znaczenie dla przetrwania wielu polskich firm rodzinnych. Aktualnie jednak brzmienie podatkowych uregulowań ustawy w niektórych wypadkach może powodować, że nie będzie to efektywne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców.

12.01.2023

Baza Danych o Odpadach sięga coraz szerzej, ale jeszcze są problemy

Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Już w styczniu kolejni przedsiębiorcy zajmujący się czystością i porządkiem w gminach będą zobowiązani do składania rocznych sprawozdań za pomocą BDO, czyli bazy danych o odpadach. Mogą jednak mieć problem z nowymi formularzami. Wciąż też BDO przysparza przedsiębiorcom wielu problemów.

11.01.2023

Zapobieganie kradzieży tożsamości może ograniczyć zakupy w internecie

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

Przygotowywane przez rząd przepisy mają nałożyć na instytucje finansowe obowiązek każdorazowej weryfikacji numeru PESEL konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt lub pożyczkę. Ma to służyć zapobieganiu kradzieży tożsamości, ale może tez uniemożliwić codzienne zakupy milionom klientów, korzystających z finansowania “kup teraz, zapłać później”, podczas zakupów dokonywanych online.

10.01.2023

Obowiązek raportowania niefinansowego dosięgnie każdego przedsiębiorcę

Środowisko Prawo gospodarcze

Przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa CSRD od 2024 roku zobowiąże duże firmy do raportowania niefinansowego. To początek drogi do zwiększenia odpowiedzialności biznesu za zmiany klimatyczne oraz ważny krok w kierunku zeroemisyjności. Dla wielu przedsiębiorstw będzie oznaczało to duże zmiany w obszarze rachunkowości i finansów.

10.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski