Niewymienialny token – wartość materialna i intelektualna

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Tokeny NFT biją obecnie rekordy popularności, a co za tym idzie – stale rośnie ich wartość. Rosnąca popularność NFT to także wyzwanie dla Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, bowiem liczba zgłoszeń znaków towarowych zawierających odniesienia do dóbr wirtualnych oraz NFT także stale wzrasta - pisze Agata Witkowska, radca prawny w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

01.10.2022

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość daje podpisana 29 września przez prezydenta ustawa. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.

30.09.2022

Sasin: opodatkować marże. Prawo: nie można karać za zarabianie

CIT Prawo gospodarcze

Podwyższanie cen i marż to domena prawa konkurencji. Ewentualne kary za naruszenie tych przepisów nakłada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie można jednak karać wszystkich dużych firm za domniemane nadzwyczajne zarobki - wskazują prawnicy. Tymczasem Urząd sprawdza rynek węgla pod kątem ewentualnych nadużyć.

30.09.2022

Pomoc dla nadodrzańskich przedsiębiorców - prezydent podpisał ustawę

Środowisko Prawo gospodarcze Finanse

Prezydent podpisał ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Przewiduje ona dodatek w wysokości 3010 zł na pracownika dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku katastrofy ekologicznej. Na wypłatę jednorazowego świadczenia dla firm, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc.

29.09.2022

Niszczenie towarów naruszających prawa własności wciąż problematyczne

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne

W aktualnym stanie prawnym właściciele praw własności przemysłowej nie mogą być pewni, czy towary naruszające ich prawa zostaną zniszczone. Projekt najnowszej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej póki co nie przewiduje wyjaśnienia tej kwestii. Być może rozwiązanie nadejdzie wraz z planowanym na październik wyrokiem TSUE - pisze Alicja Rytel, adwokat w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

29.09.2022

Dr Poprawski: Interes grupy spółek – jak wyważyć różne dążenia?

Spółki Prawo gospodarcze

Grupa spółek, która jest ważnym elementem prawa holdingowego, stanowi konstrukcję prawną odrębną od dotychczas znanego Kodeksowi spółek handlowych stosunku dominacji. Nie ma ona zdolności prawnej, tym samym interes grupy spółek nie jest powiązany z jedną konkretną jednostką organizacyjną. Za taką nie można bowiem uznać grupy spółek - pisze dr Radosław Poprawski z kancelarii DZP.

27.09.2022

Będzie unijny obowiązek oszczędzania energii, ale rząd ma na to całą gamę sposobów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Projektowane unijne rozporządzenie przewiduje redukcję zużycia prądu w każdym państwie członkowskim o 10 procent. Konieczne będą jednak także regulacje krajowe, które zachęcą lub zmuszą do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W ekstremalnych sytuacjach można nawet wyłączać prąd określonym grupom odbiorców. Choćby z powodu strajku lub niepokojów społecznych.

26.09.2022

Trudna sztuka pisania statutu fundacji

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Najczęstszymi zarzutami wysuwanymi względem ustawy o fundacjach są jej enigmatyczność i lakoniczność. Ustawa, która reguluje przecież sposób funkcjonowania osób prawnych mogących prowadzić rozbudowaną działalność, liczy zaledwie 20 artykułów, przez co nie udziela odpowiedzi na wiele naglących pytań co do tego sposobu funkcjonowania.

23.09.2022

Już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism w eKRS

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Złożono już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism przez portal obsługujący elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. - Ten system dynamizuje rozwój polskiej gospodarki i oznacza ogromne ułatwienia dla przedsiębiorców – uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I podkreśla, że cyfryzacja sądownictwa niezmiennie pozostaje jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości.

22.09.2022

Biznes pominięty w konsultacjach projektu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Prawo karne Prawo gospodarcze

Pracodawcy zostali pominięci w konsultacjach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - alarmuje w liście do ministra sprawiedliwości Konfederacja Lewiatan. I apeluje o włączenie przedsiębiorców do konsultacji publicznych tego projektu ustawy. Konfederacja przypomina, że ma do tego ustawowe prawo.

22.09.2022

Nieostrożny podatnik odpowie również za nierzetelnego kontrahenta

Pomoc społeczna VAT Prawo gospodarcze

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podatnik może odpowiadać za faktury wystawione przez niezarejestrowanego kontrahenta. Skutecznym sposobem na zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością za działania nieuczciwych kontrahentów jest przygotowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie procedury weryfikacji kontrahentów - piszą Jagoda Trela i Sebastian Stefańczyk z ID Advisory.

22.09.2022

Apel: Jednolity Sąd Patentowy powinien objąć jurysdykcją także Polskę

Nowe technologie Prawo gospodarcze Prawo unijne

Polska powinna przystąpić do konwencji o Jednolitym Sądzie Patentowym - apelowali uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej prawu patentowemu. Ich zdaniem zapewniłoby to lepszą spójność praktyki związanej z ochroną patentową. Nasz kraj jest tej konwencji nie przyjął, podobnie jak Hiszpania.

21.09.2022

Jest projekt pakietu wsparcia dla firm energochłonnych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Przyśpieszenie budowy tzw. bezpośrednich linii energetycznych, możliwość one łączenia jednostek wytwarzania energii, w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych (np. farmę wiatrową, zaporę wodną, farmę słoneczną) bezpośrednio z odbiorcą - takie m.in. rozwiązania przewiduje przygotowywane przez rząd pakiet wsparcia firm w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

21.09.2022

Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

Prawnicy Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala utrzymać i rozwijać współpracę. Klienci doceniają takie wsparcie, a my - nie bądźmy hipokrytami - mamy dzięki temu szansę na sprzedanie naszych usług – mówi Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii GLC.

21.09.2022

Nowa ustawa o crowdfundingu to więcej obowiązków dla organizatorów zbiórek

Prawo gospodarcze Finanse

Zgodnie z nową ustawą o crowdfundingu dostawcy zobowiązani są do przekazywania rzetelnych i jasnych informacji dotyczących funkcjonalności platformy, a w szczególności, opłat związanych z usługami lub inwestycjami, ryzyk finansowych, czy charakteru usług finansowania. Co więcej, obowiązek informacyjny dotyczy oddzielenie każdej oferty finansowania społecznościowego.

21.09.2022

Założenie firmy będzie możliwe tylko on-line

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Składanie wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnację z formy papierowej, przewiduje skierowany właśnie do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on również poszerzenie zakresu informacji udostępnianych za pośrednictwem CEIDG.

19.09.2022

Ordynacja podatkowa ma być prostsza i bardziej przyjazna

Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Finanse

Koniec instrumentalnych oskarżeń podatników, rozszerzenie roli porozumień z fiskusem i zmiany w klauzuli obejścia prawa - takie mają być najważniejsze elementy dużej nowelizacji ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów przyznaje, że trwają prace nad projektem. Ma w nim wykorzystać pomysły Komisji Kodyfikacyjnej, która kilka lat temu pracowała nad zupełnie nową ordynacją.

19.09.2022

Zamrożenie cen prądu musi uwzględniać racje nie tylko konsumentów, ale i dostawców

Prawo gospodarcze Finanse

Zamrożenie cen prądu powinno zostać dokonane ustawowo i respektować także interesy dostawców energii - sugerują eksperci, komentując rządowe zapowiedzi interwencji na rynku energii elektrycznej. Zwracają uwagę, że dostawcy prądu mogą być narażeni na zaburzenie płynności finansowej, a nawet bankructwa. Tak zdarzało się przy zamrożeniu cen w 2019 roku.

17.09.2022

KE przygotowuje przepisy zabezpieczające niezależność mediów

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Grupy medialne, które chciałyby przejmować mniejsze media, będą musiały zadbać o to, by te przejęcia gwarantowały pluralizm mediów i niezależność redakcyjną - zakłada projekt przepisów, który ogłosiła w piątek Komisja Europejska. Przepisy miałyby zastosowanie do nadawców telewizyjnych i radiowych, audiowizualnych usług medialnych na żądanie, publikacji prasowych oraz bardzo dużych platform internetowych i platform udostępniania wideo.

16.09.2022

Mikołaj Lech: Czego muzycy mogą się nauczyć ze sporu o nazwę KOMBI?

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć prawa do nazwy zespołu muzycznego? Co w takim przypadku może zrobić pominięty w zgłoszeniu założyciel? W końcu, czy pomysłodawca nazwy, ma do niej prawa autorskie? Spory, które toczą ze sobą byli członkowie zespołu KOMBI dostarczają nam odpowiedzi na te i inne pytania - pisze rzecznik patentowy Mikołaj Lech.

16.09.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski