Jak powiedziała PAP prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirella Panek-Owsiańska, chodzi m.in. o działania firm skierowane do pracowników, społeczności lokalnych, środowiska, konsumentów i klientów.

"Raport pokazuje, że odpowiedzialny biznes naprawdę w Polsce się rozwija, coraz więcej firm chce w ten sposób zarządzać. To co cieszy nas najbardziej, to ponad dwukrotny wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw (...) To jest tak naprawdę pewna filozofia zarządzania, która staje się coraz bliższa mniejszym przedsiębiorcom" - wyjaśniła.
Głównymi wnioskami płynącymi z tegorocznej edycji raportu są: wzrost znaczenia partnerstw międzysektorowych i ponadbranżowych w rozwoju odpowiedzialnego biznesu oraz uwzględnianie w strategii biznesowej głosu nie tylko klientów, ale także pracowników, dostawców, społeczności lokalnej.
Najwięcej tzw. dobrych praktyk firm znalazło się w obszarze "zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej". 170 inicjatyw dotyczyło m.in. inwestycji społecznych, wsparcia organizacji pozarządowych, współpracy z uczelniami, działań charytatywno-filantropijnych. Na uwagę zasługuje zainteresowanie firm podejmowaniem akcji prozdrowotnych, adresowanych nie tylko do pracowników. 
Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku.