Pułapki dla inwestorów

Budownictwo

Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane muszą być świadomi istnienia w Kodeksie Cywilnym art. 6471. W założeniu przepis ten miał chronić małych podwykonawcw przed nieterminowym regulowaniem...

01.07.2008

Kto może kupić nieruchomość bez przetargu?

Budownictwo

Prawo pierwszeństwa przy zakupie nieruchomości Skarbu Państwa jest instrumentem ograniczającym swobodny obrt nieruchomościami pisze Leszek Kot, prawnik w Kancelarii Barylski Olszewski Brzozowski....

01.07.2008

Daniel Libeskind dba o swój wizerunek w Polsce

Budownictwo

Daniel Libeskind światowej sławy architekt zwiedził gdańskie tereny położone przy ujściu Motławy do Martwej Wisły, czyli tzw. Polski Hak. Tam w malowniczej okolicy, izraelski developer Landmark Group...

01.07.2008

Nowy trend: budowa małych centrów handlowych

Budownictwo

Polska jest obecnie jednym z największych rynkw konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych obserwuje się tu intensywny rozwj rynku powierzchni handlowych. W...

01.07.2008

Craig Maguire – zarządza magazynami w Polsce

Budownictwo

Arcapita Bank, wiodąca międzynarodowa firma inwestycyjna z siedzibą w Bahrajnie, ogłosiła, że wraz ze swoimi spłkami stowarzyszonymi dokonała zakupu PINNACLE Real Estate, wiodącego developera i...

01.07.2008

Więcej terenów dostępnych pod budownictwo!

Budownictwo

Od pięciu lat toczy się dyskusja nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dyskusji tej ścierają się poglądy rżnych środowisk . Głos zabierają urbaniści , architekci ,...

01.07.2008

Zieloni architekci

Budownictwo

70% architektw uznaje, że głwnym czynnikiem rozwijającym ekologiczne projektowanie jest dążenie do obniżenia kosztw eksploatacji budynkw - wynika z badań Green Index 2007 przeprowadzonych przez...

01.07.2008

Ustawą w developera

Budownictwo

W drugim płroczu bieżącego roku Ministerstwo Infrastruktury przedstawi Radzie Ministrw projekt ustawy o umowach deweloperskich. Ustawa zapewniać ma ochronę interesw konsumentw za pomocą instytucji...

30.06.2008

Zmiana treści umowy o roboty budowlane

Budownictwo

Wyrażona w kodeksie cywilnym zasada swobody umw gwarantuje stronom każdej umowy, w tym także umowy o roboty budowlane, swobodę kształtowania treści łączącego je stosunku zobowiązaniowego, oczywiście...

23.06.2008

Opłata skarbowa a sprawy z zakresu budownictwa

Budownictwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) opłacie tej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega...

09.06.2008

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Budownictwo

Inspektor nadzoru budowlanego jest reprezentantem inwestora na budowie i sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu budowy. Warunkiem jest tu posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania...

26.05.2008
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski