Zmiana funkcji usługowej budynku na mieszkalną

Budownictwo

Teren który posiada inwestor objęty jest uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w którym to obowiązuje "nakaz przeznaczenia co najmniej 50% powierzchni parterów budynków na...

17.03.2008

Umowa ubezpieczenia robót budowlanych

Budownictwo

Strony dążące do zawarcia umowy o roboty budowlane mogą rozważyć możliwość ubezpieczenia prowadzonych prac, co zapewni im finansową rekompensatę ewentualnie powstałych szkód. W tym celu...

18.02.2008