Rozbiórka części obiektu budowlanego

Budownictwo

Budynek posiada dwóch właścicieli. Geodezyjnie wykonano podział tego obiektu. Każda połowa ma swego właściciela. Właściciel jednej połowy wystąpił do organu administracji architektoniczno -...

04.08.2008

Jarosław Szanajca: odwrócił rynek do góry nogami

Budownictwo

Według badań klient samodzielnie wykańczający mieszkanie poświęca na to średnio 6 miesięcy angażując 1000 godzin własnej pracy i aktywności. Co więcej, wykańczając mieszkanie indywidualnie, klient...

04.08.2008

Opłaty adiacenckie

Budownictwo

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowych jest wypadkową wielu czynnikw. Najbardziej oczywistym z nich jest ich powierzchnia. W praktyce jednak ceny działek gruntw o tej samej powierzchni rżnić się...

04.08.2008

Inwestorzy wybierają regiony

Budownictwo

Piątą lokatę przyznali Polsce autorzy rankingu najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestycji w Europie. Zestawienie przygotowała agencja Cushman Wakefield zajmująca się rynkiem nieruchomości.

02.08.2008

Ustawa o koncesjach: kto dołoży do interesu?

Budownictwo

Rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Do jakich przedsięwzięć zastosować można, teoretycznie, ustawę o koncesjach w...

25.07.2008

Dobre praktyki PPP?

Budownictwo

Rewitalizacja domw familijnych w Łodzi, budowa basenw termalnych w Lidzbarku Warmińskim, szynowe połączenie aglomeracji grnośląskiej z lotniskiem w Katowicach Pyrzowicach oraz parking podziemny w...

23.07.2008

Problemy z liniami wysokiego napięcia

Budownictwo

Linie wysokiego napięcia obniżają wartość nieruchomości, nad ktrymi biegną. Kiedy można wnioskować o usuniecie linii wysokiego napięcia? Właścicielowi przysługuje prawo usunięcia bądź przesunięcia...

22.07.2008

Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Budownictwo

Jeżeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczność zajęcia pasa drogowego, a w ramach tego prowadzenia czynności powodujących ograniczenie widoczności na drodze bądź też...

21.07.2008

Wykończeniowe dylematy inwestora

Budownictwo

Wykończyć mieszkanie samodzielnie, czy wybrać opcję z wykończeniem pod klucz? Zazwyczaj przyjmuje się kwotę 300 500 zł za wykończenie m2 metra kwadratowego w systemie gospodarczym, około 800 - 1000...

15.07.2008

Kredyty tak, ale nie na wielką płytę

Budownictwo

Wbrew zapowiedziom analitykw nie spada akcja kredytowa bankw. Z perspektywy pośrednikw rynek kredytw hipotecznych rośnie. Według obserwacji Expandera notowany jest systematyczny wzrost liczby...

15.07.2008

Stefan Kuryłowicz: najbardziej zajęty architekt

Budownictwo

Dawny Dom Słowa Polskiego przy ul. Towarowej na Woli kończy swj żywot. Za płtora roku to miejsce zamieni się w plac budowy, na ktrym wyrosną dwie gigantyczne wieże. Będą w nich apartamenty, biura,...

15.07.2008