Czy konieczne jest wybudowanie dwóch niezależnych źródeł wody oraz zbiornika rezerwowego przy...
Marianna Sokołowska
30.01.2015
Budownictwo
Art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania...
Ekspert księgowo-kadrowy
30.01.2015
Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych...
Ekspert księgowo-kadrowy
30.01.2015
Klient w roku 2009 miał przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Od grudnia 2011 r. w związku z...
Ekspert księgowo-kadrowy
29.01.2015
Polska zajęła 42. pozycję na świecie w najnowszej edycji Indeksu Wolności Gospodarczej,...
Inny
29.01.2015
Hiszpańska firma Poligal z grupy Peralada zdecydowała o zlokalizowaniu w Polsce swojej największej...
PAP
29.01.2015
Budownictwo
Dzięki unijnej dotacji odpady komunalne z dolnośląskich powiatów: dzierżoniowskiego, ząbkowickiego,...
Ewa Saj
29.01.2015
Środowisko
Władze Szczecina zamierzają w 2015 roku wydać na inwestycje blisko jedną trzecią budżetu miasta,...
Maria Pietkiewicz
29.01.2015
Budownictwo
Należności są elementem majątku przedsiębiorstwa. Wycenia się je według kwoty spodziewanej zapłaty...
Maciej Soprych
29.01.2015
Najbardziej popularny górski kurort w Polsce wypowiedział walkę smogowi, który każdej zimy spowija...
29.01.2015
Środowisko
Dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach rynek ekologicznych produktów żywnościowych wywołuje...
Karol Kozłowski
29.01.2015
Środowisko
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w debacie Rola samorządów w ochronie...
Maria Pietkiewicz
29.01.2015
Budownictwo