Premier Ewa Kopacz weźmie udział w dwudniowym (czwartek-piątek) spotkaniu przywódców Azji i Europy...
PAP
15.10.2014
Środowisko
Instytucje zarządzające pieniędzmi unijnymi powinny bardziej wychodzić naprzeciw potrzebom firm,...
PAP
15.10.2014
Europejski Bank Inwestycyjny przyznał 490 mln euro kredytu Bankowi Gospodarstwa Krajowego na budowę...
PAP
15.10.2014
Budownictwo
NIK rozpoczyna kontrolę procesu likwidacji składowisk odpadów, które nie spełniają unijnych wymogów...
PAP
15.10.2014
Środowisko
Jeszcze w tym roku na warszawskim rynku deweloperskim pojawi się w sprzedaży kilka tysięcy...
Krzysztof Sobczak
15.10.2014
Budownictwo
Delegujący pracowników do pracy we Francji i Niemczech skarżą się na złośliwe kontrole...
Inny
15.10.2014
Budżet państwa nie powinien ponieść żadnych strat w związku ze spóźnioną publikacją nowelizacji...
Inny
15.10.2014
Oddala się unijna groźba wprowadzenia drastycznego obniżenia emisji CO2, która miałaby dla nas...
Krzysztof Sobczak
15.10.2014
Środowisko
Czy pojęcie czerpnia stosuję się tylko dla wentylacji mechanicznej, czy należy stosować ją również...
Martyna Sługocka
15.10.2014
Budownictwo
Janusz Jerzy dokonał analizy sytuacji wymagających od przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie...
Janusz Jerzy
15.10.2014
Środowisko
Jeszcze w tym roku uprzątnięte zostanie składowisko niebezpiecznych odpadów w Komornikach w gminie...
PAP
15.10.2014
Środowisko
Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych, najistotniejsze jest uzyskanie przez...
Lucyna Osuch - Chacińska
15.10.2014
Środowisko
Prezes spółki jako jedyny posiada podpis elektroniczny. W najbliższym czasie idzie do szpitala na...
Magdalena Kostrzewa
15.10.2014
Konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w Chorzowie rozstrzygnął tamtejszy magistrat....
PAP
14.10.2014
Budownictwo
System zarządzania przestrzenią w Polsce powoduje dużo problemów interpretacyjnych, dlatego zasadna...
Krzysztof Sobczak
14.10.2014
Budownictwo
Społeczeństwo i politycy powinni przywiązywać większą wagę do kwestii ochrony środowiska ocenił we...
PAP
14.10.2014
Środowisko
100 tys. zł na odbudowę pszczelich populacji w gminie Wschowa, gdzie z niewyjaśnionych przyczyn w...
PAP
14.10.2014
Środowisko
Czy piasek z budowy stawu i ziemia z wykopów mogą być sprzedane?Pytanie pochodzi zprogramu Prawo...
Janusz Jerzy
14.10.2014
Środowisko
Unijni ministrowie rolnictwa osiągnęli polityczne porozumienie ws. kwot połowowych na Bałtyku na...
PAP
14.10.2014
Środowisko
Pieniądze unijne na inwestycje kolejowe, przeznaczone na lata 2007-2013, będą w pełni wykorzystane...
PAP
14.10.2014
Budownictwo
Polska jest przykładem, że rozwój gospodarczy i poszanowanie klimatu można prowadzić równolegle -...
PAP
14.10.2014
Środowisko
Od stycznia w Madrycie będzie obowiązywał elektroniczny system ograniczający wjazd do centrum...
Ewa Saj
14.10.2014
Środowisko
Dwie wieże, na których szczytach znajduje się w sumie 36 budek lęgowych dla jerzyków, stanęły w...
PAP
14.10.2014
Środowisko
Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia nowego prawa działalności gospodarczej, które będzie...
Inny
14.10.2014
Komentarz dotyczy zmian w zakresie miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz...
Łukasz Postrzech
14.10.2014
Informowanie strony w trybie art. 36 k.p.a. w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie nie...
Sara Oziemska
14.10.2014
Budownictwo
Już 84 firmy z Pomorza posiadają status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Sześć kolejnych...
Inny
14.10.2014
Programy takie jak Mieszkanie dla Młodych, dają szansę młodym ludziom na zakup pierwszego...
Wanda Pszczółkowska
14.10.2014
Budownictwo
Firmy rodzinne w Polsce szybko się rozwijają. Ponad 70 proc. z nich planuje nowe inwestycje, przede...
Inny
14.10.2014
Czy możliwa jest budowa ciągu pieszojezdnego z trasą rowerową na terenie Bz czy możliwe jest to...
Anna Kamińska
14.10.2014
Budownictwo