23 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. poz. 105). Określa ono wzór, zgodnie z którym wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest zobowiązany sporządzić wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi zawarł umowę.

Mimo że powyższe rozporządzenie już obowiązuje, to zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 5 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu za 2014 r. powinien zostać sporządzony i przekazany zgodnie ze wzorem i z zasadami określonymi w rozporządzeniu z 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu. To oznacza, że powinien trafić do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (a nie do marszałka województwa). Wynika to z art. 238 ust. 10 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który wskazuje, że nowe rozporządzenie Ministra Środowiska (wydane na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), stosuje się dopiero od dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która zacznie funkcjonować w przyszłym roku.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu będzie miało zastosowanie do wykazów składanych od dnia utworzenia BDO, a więc od roku 2016.

Źródło: www.mos.gov.pl