Po przeprowadzonej lustracji terenowej, wojewódzki konserwator zabytków zdecydował o włączeniu do ewidencji zabytków pięciu obiektów produkcyjnych, biurowych i warsztatowych na Ostrowiu, o walorach zachowanych w stopniu uzasadniającym objęcie ich ochroną.

(www.gdansk.uw.gov.pl)