Szefowa rządu jednocześnie odwołała Andrzeja Jagusiewicza, dotychczasowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ani ministerstwo środowiska, ani GIOŚ nie podały przyczyn zmiany na stanowisku szefa urzędu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska odpowiada m.in. za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, monitorowanie korzystania z zasobów przyrody, badanie stanu środowiska, organizowanie działań na rzecz zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków, czy uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

GIOŚ powołuje szef rządu. Urząd podlega resortowi środowiska.
Jerzy Kuliński od 2007 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. finansowych i absorpcji środków unijnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Jest absolwentem ekonomiki i organizacji produkcji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył też studia podyplomowe m.in. z ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. (PAP)