Do tej pory końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższano do pełnych złotych. Nowelizacja dodała do art. 6q ustawy ust. 2, który stanowi: kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.