Osoby, które nie mają prawa do lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, nie mogą być jej członkami...
PAP
05.02.2015
Budownictwo
Branża faktoringowa w 2014 roku odnotowała wzrost na poziomie 17%. To kolejny rok, w którym...
Inny
05.02.2015
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakończył w środę kontrolę stacji II linii metra - Rondo...
PAP
05.02.2015
Budownictwo
Wrocławscy ekolodzy i działacze partii Zieloni zaapelowali w środę do władz samorządowych Wrocławia...
PAP
05.02.2015
Środowisko
58 mln zł będzie kosztowała budowa i wyposażenie nowej sortowni odpadów w Hryniewiczach k....
PAP
05.02.2015
Środowisko
Istnieje wiele sposobów na ustalenie odpisów aktualizujących wartość należności. Można je podzielić...
Maciej Soprych
05.02.2015
Komisja infrastruktury zarekomendowała posłom podczas sprawozdania w Sejmie przyjęcie...
PAP
05.02.2015
Budownictwo
Wczoraj odbyło się seminarium - Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy? - które zainaugurowało...
Inny
05.02.2015
Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji...
PAP
05.02.2015
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Skarbu Państwa,...
Inny
05.02.2015
Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2014 r. zarejestrowano 343 tys....
Inny
05.02.2015
Ponad 20 tysięcy wniosków i uwag wpłynęło dotychczas do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w...
Maria Pietkiewicz
05.02.2015
Budownictwo
30 stycznia GDDKiA otworzyła 7 ofert na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w...
Maria Pietkiewicz
05.02.2015
Budownictwo
Od 1 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz...
Ewa Saj
05.02.2015
Środowisko
Resort środowiska postuluje zmiany w Prawie ochrony środowiska, tak by ekrany akustyczne nie...
PAP
04.02.2015
Środowisko
Firma Elbis z Bełchatowa została wybrana na inżyniera kontraktu dla budowy nowego bloku...
PAP
04.02.2015
Budownictwo
Ochrona kilkuset tysięcy działkowców przed rozbiorem ich altan - to cel obywatelskiego projektu,...
PAP
04.02.2015
Budownictwo
Utworzony trzy lata temu Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Bieszczadzkie został trzykrotnie...
PAP
04.02.2015
Środowisko
Program COSME jest nową ofertą Komisji Europejskiej, ukierunkowaną na podniesienie poziomu...
Inny
04.02.2015
Business Link Narodowy ma być największym w Europie akceleratorem biznesu, gdzie młodzi...
Inny
04.02.2015
Inwestor posiada lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym, w którym jest 5 mieszkań (ustanowiona jest...
Artur Ratajszczak
04.02.2015
Budownictwo
Rozwiązania mające wspierać rozwój energetyki prosumenckiej to najważniejsze ze zmian proponowanych...
Wioletta Rybicka
04.02.2015
Środowisko
Decyzja środowiskowa jest podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego...
Karol Kozłowski
04.02.2015
Środowisko
Emeryt był zatrudniony na umowę zlecenie od stycznia do grudnia natomiast składa co drugi miesiąc...
Piotr Kostrzewa
04.02.2015
Firmy chcą być coraz bardziej obecne w internecie i social media, niekiedy kosztem tradycyjnych...
Inny
04.02.2015
Przedsiębiorcy a nie indywidualni użytkownicy w najbliższych miesiącach będą napędzać rozwój...
PAP
04.02.2015
Czy inwestycja publiczna dla kilku gospodarstw domowych polegająca na poborze wód podziemnych może...
04.02.2015
Środowisko
W czwartek Trybunał Konstytucyjny wróci do rozpatrywania wniosku grupy posłów dotyczącego uznania...
PAP
04.02.2015
Budownictwo
22 konsorcja i firmy z kraju i zagranicy chcą startować w przetargach na budowę odcinka drogi S8...
PAP
04.02.2015
Budownictwo
Pięć stoczniowych budynków trafi do Wojewódzkiej, a co za tym idzie, do Gminnej Ewidencji Zabytków....
Maria Pietkiewicz
04.02.2015
Budownictwo