Wybudowany przez Gaz-System gazociąg o długości 168 km i średnicy 700 mm zlokalizowany jest na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Jego punkt początkowy znajduje się w węźle Odolanów, natomiast końcowy w węźle Gustorzyn.

Budowa gazociągu miała na celu modernizację istniejącego układu przesyłowego Odolanów-Gustorzyn-Mogilno. Pozwoli to na zapewnienie możliwości rozprowadzenia w systemie gazu z nowych kierunków dostaw (tj. z terminalu LNG) a także na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu i zabezpieczenie ciągłości dostaw gazu do odbiorców.

 
Proces budowlany - od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie

 

Projekt o wartości blisko 511 mln zł został dofinansowany z POIiŚ na lata 2007-2013 kwotą ponad 194 mln zł.  
Źródło: Ministerstwo Energii