1. Cel i zakres zastosowania informacji VAT-26
 
Jednym z wymogów formalnych warunkującym prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi niespełniającymi wymogów konstrukcyjnych jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego informacji o takich pojazdach na urzędowym formularzu oznaczonym symbolem VAT-26. Zgodnie z przepisami obowiązek złożenia tej informacji jest ściśle powiązany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Obowiązkowi złożenia informacji VAT-26 podlegają bowiem podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są zobowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
Oznacza to, że omawiany obowiązek nie dotyczy podatników, którzy wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe niewymagające prowadzenia ewidencji przebiegu. Równocześnie jeżeli dany podatnik wykorzystuje wyłącznie do działalności gospodarczej różne rodzaje pojazdów (tj. takie, dla których musi prowadzić ewidencję przebiegu, oraz takie, dla których prowadzić tej ewidencji nie musi), wówczas w składanej informacji VAT-26 ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego tylko te pojazdy, dla których wymagane jest prowadzenie dla potrzeb podatku VAT ewidencji ich przebiegu.
 
Ważne!
Nie podlegają zgłoszeniu do urzędu skarbowego w informacji VAT-26 pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu. Po pierwsze chodzi tu o pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej ze względu na swoje szczególne warunki konstrukcyjne, zaś po drugie - o pojazdy samochodowe zwolnione z obowiązku prowadzenia dla nich ewidencji przebiegu. Zgłoszeniem w omawianej informacji nie są objęte również pojazdy niepodlegające w ogóle ograniczeniom w odliczaniu podatku naliczonego, tj. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusy. Z oczywistych względów informacją VAT-26 nie obejmuje się także pojazdów samochodowych wykorzystywanych do tzw. celów mieszanych (tj. zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych), bo przecież ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego nie jest uzależnione od konieczności spełnienia żadnych specjalnych warunków formalnych.
 
Informacja o pojazdach samochodowych, dla których prowadzona jest ewidencja ich przebiegu, jest kolejnym elementem "systemu zabezpieczającego", mającego zapobiegać nadużyciom polegającym na nieuprawnionym odliczaniu całego podatku naliczonego od wydatków samochodowych. Jak się wydaje, głównym celem tej informacji jest zapewnienie aparatowi skarbowemu wiedzy na temat pojazdów, które dają podatnikom prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego ze względu na faktyczny sposób ich użytkowania. Stanowi to niewątpliwie ułatwienie dla organów podatkowych przy sprawowaniu kontroli nad prawidłowością rozliczania przez podatników podatku VAT od wydatków samochodowych.
Należy jednak zauważyć, że nadmierny formalizm związany ze składaniem i aktualizowaniem informacji VAT-26 tworzy kolejne obszary, w których podatnicy są zupełnie niepotrzebnie narażani na popełnienie błędów mogących skutkować utratą pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków samochodowych oraz ewentualną odpowiedzialnością karną skarbową.
(...)
 

Dowiedz się więcej z książki
Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł