Na realizację programu przeznaczono prawie 93 mld zł.

30 stycznia 2015 r. na spotkaniu zamykającym konsultacje projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 minister infrastruktury i rozwoju podkreśliła, że resort infrastruktury i rozwoju będzie poszukiwać także nowych źródeł finansowania, tak, aby w nowej perspektywie finansowej zostały zrealizowane także inwestycje spoza listy podstawowej Programu. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przez GDDKiA strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Programu. Ostateczną decyzję o zakresie i kształcie nowego Programu podejmie Rada Ministrów.

(www.mir.gov.pl)