Pytanie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
Czy to oznacza, że gmina ponosi wszystkie koszty tj.: koszty energii elektrycznej oraz konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego dróg, czy tylko koszty energii elektrycznej?
Czy gmina po wybudowaniu przez zarządcę dróg wojewódzkich oświetlenia drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren gminy, ma obowiązek przejąć wybudowane urządzenia na własność i ponosić wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem tych urządzeń?