Pytanie
Firma otrzymała informację o zaliczce CIT do zapłaty za grudzień 2014 r. W związku z brakiem środków zapłaciła 70% wartości zaliczki w dniu 26 stycznia 2015 r. W marcu dopłaciła pozostałą kwotę 30% zaliczki regulując zobowiązanie, jednak nie zapłaciła odsetek. W związku z wnioskiem uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu, dostaliśmy informację, że wartość podatku nie jest uregulowana w całości ponieważ została pomniejszona o odsetki. Wartość odsetek została ustalona przez urząd z pominięciem zapłaty 70% zaliczki 26 stycznia 2015 r. wpłaconej po nieznacznym opóźnieniu. W konsekwencji podstawą była wartość zaliczki 100% mimo jej częściowej zapłaty.
Czy prawidłowo urząd potraktował jako podstawę wartość całości zaliczki z pominięciem częściowej jej zapłaty do dnia złożenia deklaracji CIT?