Pytanie
Prowadzimy spółkę cywilną zajmującą się hodowlą norek i sprzedażą skór. Jesteśmy opodatkowani na zasadach specjalnych działów produkcji rolnej oraz podatek VAT. Mamy podpisaną umową z giełdą w Kanadzie, na podstawie której otrzymaliśmy pożyczkę oraz otrzymujemy zaliczki na wyhodowanie norek. Norki przekazujemy do firmy polskiej X w celu przygotowania skór do eksportu. Następnie skóry są eksportowane do Kanady, gdzie w dokumentach celnych eksporterem jest nasza firma, a towar jest odbierany z polskiej firmy X. Sprawy celne załatwia przedstawiciel celny. Po sprzedaży skór otrzymujemy z Kanady przelew środków na konto bankowe.
W którym momencie powinniśmy wykazać w deklaracji VAT sprzedaż: w momencie otrzymania zaliczki, czy otrzymania całości zapłaty?
Czy kwota otrzymana z tytułu sprzedaży stanowi podstawę opodatkowania?
Jakie dokumenty są niezbędne, aby zastosować 0% stawkę VAT?