Pytanie
Inwestor zawarł umowę ryczałtową na wykonanie rozbudowy budynku użyteczności publicznej. W ramach robót uzupełniających (przewidzianych w umowie) zostały zlecone prace związane z realizacją schodów stalowych, stanowiących dojście do istniejących pomieszczeń w kondygnacji piwnicy. Zgodnie z rysunkami projektanta schody miały być wykonane ze stali walcowanej S235, natomiast z kosztorysu ofertowego wykonawcy wynika, że miały to być schody stalowe ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo ze stopniami z blachy aluminiowej ryflowanej. Od momentu zakończenia inwestycji w 2013 r. wykonawca już trzykrotnie wzywany był do usunięcia wady schodów, polegającej na pojawieniu się ognisk korozji schodów. Inwestor w związku z tym zamierza zlecić ekspertyzę, która wykazać ma, czy schody były wykonane jako cynkowane ogniowo. W ocenie autora pytania wykonawca winien wykonać schody jako ocynkowane ogniowo, bowiem w swojej ofercie, a kosztorys ofertowy stanowi przecież element oferty, wykonawca zaoferował i wkalkulował w cenę wykonanie cynkowania schodów stalowych. Wykonawca pomimo niedokładności opisu rysunku miał wiedzę o konieczności wykonania ocynkowania schodów, a co więcej uwzględnił to w swoich kosztach. Jeżeli obowiązek wykonania ocynku nie był dla wykonawcy jednoznaczny, wykonawca czegoś nie rozumiał to winien wyjaśnić tą wątpliwość z zamawiającym, najlepiej jeszcze przed zawarciem umowy o zamówienie. Z drugiej strony, nasuwa się retoryczne pytanie, że jeżeli obowiązek wykonania nie był jednoznaczny, to dlaczego koszt jego realizacji wykonawca uwzględnił w kosztorysie ofertowym.
Mając na uwadze powyższe, czy wykonawca winien zrealizować je zgodnie ze swoim kosztorysem ofertowym, czy też zgodnie z rysunkiem projektanta - jako wykonane ze stali bez ocynku?