W latach 60. znacjonalizowano wszystkie wody płynące. Przez wiele lat nie realizowano tego prawa w...
Krzysztof Sobczak
01.09.2015
Środowisko
Wojewoda opolski zwrócił się do NIK z prośbą o problemową kontrolę dot. kompetencji związanych z...
PAP
31.08.2015
Środowisko
Podwyższenie minimalnych rocznych nakładów na ochronę brzegów z 25,5 mln zł do 34 mln zł oraz...
Krzysztof Sobczak
31.08.2015
Środowisko
Ten program ma bardzo duże znaczenie zarówno w skali całego kraju, jaki i dla gmin nadmorskich -...
Krzysztof Sobczak
31.08.2015
Środowisko
Do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o lasach. Nowe przepisy...
PAP
31.08.2015
Środowisko
Konsorcjum gdańskich instytucji, na czele z Akademią Marynarki Wojennej, będzie zabiegać w Brukseli...
PAP
31.08.2015
Nowe technologie
Rolnicze stosowanie nawozów naturalnych na polach może powodować okresową uciążliwość odorową....
Krzysztof Sobczak
31.08.2015
Środowisko
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wylicza elementy, które musi zawierać uchwalony...
Sara Oziemska
31.08.2015
Budownictwo
Brakuje pieniędzy na październikową sesję negocjacji na temat globalnego ocieplenia oraz na wielką...
PAP
31.08.2015
Środowisko
Od 31 sierpnia do 30 października br. małe i średnie firmy z woj. lubelskiego, podkarpackiego,...
Krzysztof Sobczak
31.08.2015
Jedną czwartą naszej sprzedaży zagranicznej wypracowują małe i średnie firmy. Eksport jest jednym z...
Krzysztof Sobczak
31.08.2015
Uznawany przez botaników za gatunek wymarły w Polsce groszek różnolistny (Lathyrus heterophyllus)...
PAP
31.08.2015
Środowisko
Mikro, małe i średnie firmy będą mogły otrzymać z banków specjalny kredyt na inwestycje w nowe...
PAP
31.08.2015
Jak opodatkować sprzedaż samochodu wycofanego na potrzeby własne wspólników spółki cywilnej?
Sławomir Liżewski
31.08.2015
Czy agregat prądotwórczy (zasilanie awaryjne) jest objęty przepisem zachowania dopuszczalnej ilości...
Bogna Czajka-Marchlewicz
31.08.2015
Budownictwo
Projekt zmian w ustawie o ustanowieniu wieloletniego Programu ochrony brzegów morskich ma być...
Krzysztof Sobczak
31.08.2015
Środowisko
Planowanej na grudzień konferencji w Paryżu, która ma przynieść światowe porozumienie w sprawie...
PAP
30.08.2015
Środowisko
Mierzący 140 metrów wysokości żelbetowy komin dawnego zakładu energetyki cieplnej przy ul....
PAP
30.08.2015
Budownictwo
Tegoroczna susza nie jest zjawiskiem ekstremalnym, podobne zjawiska występują co kilka-kilkanaście...
PAP
29.08.2015
Środowisko
Możliwość przeznaczenia 0,5-hektarowych działek na gruntach I-III klasy na terenie zabudowanym na...
PAP
28.08.2015
Budownictwo
Modyfikacja regulaminu płac może pociągać za sobą zmianę zasad wliczania do podstawy zasiłkowej...
Inny
28.08.2015
Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości...
Krzysztof Sobczak
28.08.2015
Środowisko
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafia coraz więcej zgłoszeń o wadliwych produktach. W...
Inny
28.08.2015
Złe opinie krążące w internecie na temat firmy lub też brak jakikolwiek opinii oraz krótki okres...
PAP
28.08.2015
Kto powinien zostać obciążony kosztami naprawy jeżeli szyba została wybita z winy najemcy?
Artur Ratajszczak
28.08.2015
Budownictwo
Jak długo można przechowywać w biurze zużyte korektory, zanim zostaną przekazane do utylizacji?
Anna Nieć
28.08.2015
Środowisko
W sytuacji gdy równolegle co do tej samej inwestycji toczą się postępowanie o pozwolenie na...
Anna Dudrewicz
28.08.2015
Budownictwo
Przed sądem apelacyjnym zakończyło się w czwartek postępowanie odwoławcze w procesie dotyczącym...
PAP
28.08.2015
Budownictwo
Pracownicy, którzy nie wykorzystali jeszcze urlopu za 2014 r. mają czas do 30 września. Taki...
Marta Schodzińska
28.08.2015
Trzeba poprawić stan melioracji w Polsce i budować małe i średnie zbiorniki retencyjne - uważa...
PAP
27.08.2015
Środowisko