10 marca - upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP od...
Abc/Kadry
10.03.2015
Nie jest wyjaśnieniem i usprawiedliwieniem dla złożenia nieprawdziwych informacji sam fakt...
10.03.2015
Budownictwo
16 marca rozpoczną się otwarte konsultacje dot. białych plam na polskiej mapie dostępu do internetu...
PAP
10.03.2015
Budownictwo
Przepisy o podatku dochodowym przewidują szereg wzorów zeznań PIT składanych przez osoby fizyczne....
Tomasz Krywan
10.03.2015
Zużycie ciepła w budynkach, które wyposażono w podzielniki kosztów spada średnio o 30 proc. -...
PAP
10.03.2015
Środowisko
Czy burmistrz powinien podjąć interwencję w sprawie dymu z komina warsztatu samochodowego, który...
Marek Gall
10.03.2015
Środowisko
Jeśli budowa piwniczki ziemnej/ogrodowej zostanie sklasyfikowana jako budowla ziemna konieczne...
Jakub Mazurkiewicz
09.03.2015
Budownictwo
Obowiązek zgłoszenia nowego adresu w CEIDG powstaje z datą, od której jest wykonywana działalność...
Marek Jurek
09.03.2015
Na wokandę Sądu Okręgowego w Białymstoku wróciła sprawa wypadku przy budowie galerii handlowej...
PAP
09.03.2015
Budownictwo
Projekt Kodeksu budowlanego, zapowiedziany w expose premier Ewy Kopacz, Komisja Kodyfikacyjna Prawa...
PAP
09.03.2015
Budownictwo
Firma Przyjazna MSP to sztandarowy projekt Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w którym...
Inny
09.03.2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu...
Weronika Adamczyk
09.03.2015
Sukcesywne zmniejszanie liczby kontroli to model, który został wprowadzony i funkcjonuje w Służbie...
Katarzyna Bogucka
09.03.2015
Do urzędów marszałkowskich zgłaszają się przedsiębiorcy oszukani przez firmy...
PAP
09.03.2015
Z badania Portfel należności polskich eksporterów przeprowadzonego przez KRD wynika, że odsetek...
PAP
09.03.2015
Czy wójt powinien wydać decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w...
Janusz Jerzy
09.03.2015
Środowisko
Z działalności przemysłowej pochodzi 90 proc. całkowitej ilości odpadów w Polsce. Wymagania firm...
Wioletta Rybicka
09.03.2015
Środowisko
Samolot o napędzie słonecznym Solar Impulse 2 wystartował w poniedziałek z Abu Zabi w Zjednoczonych...
PAP
09.03.2015
Nowe technologie
300 budek lęgowych, w pobliżu których dokarmiane będą rzadkie ptaki - kraski, zainstalowano na...
PAP
09.03.2015
Środowisko
Od poniedziałku rozpocznie się w Krakowie wymiana blisko 4,4 tys. lamp ulicznych, co stanowi 6,5...
PAP
09.03.2015
Środowisko
Wstępne wyniki przeprowadzanego co 10 lat spisu bociana białego wskazały, że liczba tych ptaków w...
PAP
09.03.2015
Środowisko
W parkach w Jaśle i w Rzeszowie sokolnicy wraz z ułożonymi sokołami oraz innymi ptakami...
PAP
09.03.2015
Środowisko
Popularny i kontrowersyjny film dokumentalny poświęcony problemowi zanieczyszczenia środowiska w...
PAP
09.03.2015
Środowisko
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali innowacyjną metodę recyklingu krzemu z ogniw...
PAP
09.03.2015
Nowe technologie
Państwa UE przyjęły formalne stanowisko przed mającym się odbyć pod koniec roku światowym szczytem...
PAP
09.03.2015
Środowisko
W czasie głosowania posłom PiS nie udało się uzyskać poparcia dla wniosku o odrzucenie w pierwszym...
Ewa Saj
09.03.2015
Środowisko
Rośnie liczba Polaków kupujących online za granicą (robi to ponad 30 proc. konsumentów w Polsce)....
Inny
09.03.2015
Polska przystąpiła do postępowania dotyczącego możliwego transgranicznego oddziaływania na...
Wioletta Rybicka
09.03.2015
Środowisko
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina: Wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków,...
Ewa Saj
09.03.2015
Środowisko
Od 6 marca br. obowiązuje nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12...
Ewa Saj
09.03.2015
Środowisko