Forum Liderów Ochrony Środowiska to organizowane od 2013 roku cykliczne spotkania praktyków i specjalistów w zakresie ochrony środowiska, dające okazję do intensywnej wymiany doświadczeń i poszukiwania odpowiedzi na najbardziej nurtujące problemy.

Ideą spotkań organizowanych przez Team Prevent Poland jest propagowanie proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej. Formuła Forum to darmowe i niezobowiązujące dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami w gronie specjalistów ds. ochrony środowiska. Globalnym celem FLOŚ jest wymiana doświadczeń, w celu efektywnego ograniczania wpływu na środowisko działalności przemysłowej.

Organizator wskazuje, że w ramach tematu przewodniego XII FLOŚ i w myśl zasady „praktycy-praktykom”, uczestnicy dzielić się będą doświadczeniami oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie: jak wpłynąć na poprawę efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa?Praktycy z różnych branż zaprezentują metody i efekty realizacji konkretnych projektów środowiskowych, w tym w zakresie redukcji zużycia energii, wody, substancji niebezpiecznych w procesach technologicznych, czy efektywnej gospodarce odpadami aby zmniejszyć wpływ zakładu na środowisko - informuje Team Prevent Poland Sp. z o.o.

XII Forum odbędzie w dniu 19.05.2017 roku w Mielcu na terenie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. i poświęcone będzie tematyce efektywności energetycznej – praktyczne aspekty realizacji projektów.

Serwis ABC Środowisko objął XII Forum Liderów Ochrony Środowiska patronatem medialnym.