Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, 25.03.2016 r. w Ministerstwie Środowiska podpisali„Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000”.

Liczba martwych świerków w puszczy liczona jest już w milionach. Wraz z degradacją siedlisk zmniejsza się występowanie cennych, chronionych gatunków fauny i flory - wyjaśnił na dzisiejszej konferencji prasowej prof. Szyszko.

Odtworzeniu siedlisk przyrodniczych oraz zahamowaniu ich zanikania ma służyć „Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje dokonanie i udostępnienie opinii publicznej pełnej dokumentacji wszelkich aktów prawno – gospodarczych, artykułów prasowych, listów znajdujących się w Ministerstwie Środowiska i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, dotyczących Puszczy Białowieskiej.

Druga część to program badawczo-monitoringowy, finansowany przez Lasy Państwowe. Jednym z jego założeń jest wyznaczenie 1/3 terenu puszczańskich nadleśnictw , które będą pozostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Na pozostałej części należy natychmiast przystąpić do naprawy obecnej sytuacji, tzn. do pełnego odtworzenia siedlisk przyrodniczych.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
- Przystępujemy do wielkiej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Jej wynikiem będzie utworzenie mapy bioróżnorodności - zapowiedział Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych.  
Zobacz Program dla Puszczy Białowieskiej
(MŚ/dl)